Atatürk Kronolojisi (Kısa)

20

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının kısa ve önemli olayları da içine alacak şekilde kısa bir kronolojisi. Atatürk kronolojisi.

Atatürk Kronolojisi

Advertisement

Atatürk Kronolojisi


*** 1881 Atatürk Selânik’te doğdu.

*** 1893 Selânik Askerî Rüştiyesine girdi

*** 1895 Manastır Askeri İdadi’sine girdi.

*** 13 Mart 1899 Askeri İdadi’yi bitirdi.

Advertisement

*** 1902 Harp Okulunu bitirdi.

*** 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı oldu. Şam’da 5.Ordu’ya atandı.

*** 1906 Şam’da Vatan, Hürriyet Derneği’ni kurdu.

*** 20 Haziran 1907 Kolağalığı aşamasını yaptı.

*** 31 Mart 1909 Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a geldi.

*** Mayıs 1909 Selânik‘e döndü.

*** 1909 38. Alay Komutanı oldu.

Advertisement

*** 1910 Arnavutluk Harekâtına katıldı. Komutanı Mahmut Şevket Paşa idi.

*** 13 Eylül 1911 İstanbul’da Genel Kurmaybaşkanlığı’nda görev aldı.

*** 1911 Trablusgarp savaşlarına katılmak için, oraya gitti.

*** 27 Kasım 1911 Kurmay binbaşı oldu.

*** 9 Ocak 1912 Trablusgarp’ta İtalya ile yapılan savaşları yönetti.

*** 27 Ekim 1913 Atatürk Sofya’ya askeri uzman oldu.

*** 25 Nisan 1915 Çanakkale’de Arıburnu denilen yerde düşmana karşı savaşarak durdurması.

*** 10 Ağustos 1915 Anafartalar’da düşmanı geri atması.

*** 6/7 Ağustos 1916 Bitlis ve Muş’u düşmandan kurtarması.

*** 15 Aralık 1917 Atatürk’ün padişah Vahidettin’le Almanya’ya gitmesi.

*** 31 Ekim 1918 Atatürk’ün Yıldırım Orduları Grubu Komutam olması.

*** 30 Nisan 1919 Atatürk’ün Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Ordu Komutanlığına geniş yetkilerle tayin olması.

Advertisement

*** 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı.

*** 8 Temmuz 1919 Atatürk’ün askerlikten ayrılışı.

*** 23 Temmuz 1919 Atatürk’ün Erzurum Kongresi Başkanlığına seçilmesi.

*** 27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi.

*** 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması.

*** 5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e Başkumandanlık verilmesi.

*** 23 Ağustos 1921 Atatürk idaresinde Sakarya Savaşının kazanılması.

*** 19 Eylül 1921 Atatürk’e Mareşallik ve Gazi Unvanlarının verilmesi.

*** 26 Ağustos 1922 Atatürk’ün Kocatepe’den Büyük Taarruzu idare etmesi.

*** 30 Ağustos 1922 Atatürk’ün Dumlupınar’da Başkomutanlık Savaşını kazanması.

*** 1 Kasım 1922 Atatürk’ün teklifiyle Saltanatın kaldırılması.

*** 29 Ekim 1923 Atatürk’ün ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

Advertisement

*** 1 Mart 1924 Atatürk’ün önerisiyle Halifeliğin kaldırılması.

*** 24 Ağustos 1924 Atatürk’ün ilk kez şapka giymesi.

*** 15 Nisan 1931 Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurması.

*** 12 Temmuz 1932 Atatürk’ün Türk Dil Kurumunu kurması.

*** 24 Kasım 1934 Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e, Atatürk soyadının verilmesi.

*** 10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümü.

*** 21 Kasım 1938 Atatürk’ün cenazesinin geçici olarak Ankara’da Etnografya Müzesine konulması.

*** 10 Kasım 1953 Atatürk’ün cenazesinin Anıtkabir’e konulması.


20 yorum

Reply To Anonim Cancel Reply