Atatürk Sözleri – Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylediği Sözler – Resimli Sözler

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün devrimler, din, cumhuriyet gibi konular hakkında söylemiş olduğu sözler.

Atatürk Sözleri
ATATÜRK DİYOR Kİ…
 • Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını tümüyle çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle olgun bir topluluk durumuna getirmektir, devrimlerimizin ana amacı budur.

  Advertisement

Atatürk Sözleri

 • Milli Mücadele şahsi hırstan değil, milli idealden doğmuştur.
 • Cumhuriyet ahlak-ı fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

BÜYÜK OLMAK İÇİN HİÇ KİMSEYE İLTİFAT ETMEYECEKSİN, HİÇ KİMSEYİ ALDATMAYACAKSIN. MEMLEKET İÇİN GERÇEK ÜLKÜ NE İSE ONU GÖRECEK, O HEDEFE YÜRÜYECEKSİN.HERKES SANA KARŞI ÇIKACAKTIR,ÖNÜNE SONSUZ ENGELLER YIĞACAKLARDIR, FAKAT SEN BUNLARA DAYANIKLI OLACAKSIN.

KENDİNİ BÜYÜK DEĞİL, KÜÇÜK, ZAYIF, KİMSESİZ VE ARAÇSIZ KABUL EDEREK, HİÇ KİMSEDEN YARDIM GELMEYECEĞİNE İNANARAK, BU ENGELLERİ AŞACAKSIN. BUNDAN SONRA DA SANA ”BÜYÜKSÜN” DERLERSE,
BUNU SÖYLEYENLERE GÜLECEKSİN.

Atatürk Sözleri

Advertisement
 • Milletime şunu da ihtar ettim ki, kendimizi cihanın hakimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir. Hakiki mevkiimizi, dünyanın vaziyetini tanımamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimiz sürüklediğimiz felaketler yetişir!

Atatürk Sözleri

 • Bütün bu muvaffakiyetler yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün bu muvaffakiyetler milletin işbirliğinin neticesidir.
 • Büyük devletler kuran ecdadımız esaslı medeniyet eserlerine de sahip olmuştur. Bunu belgeleri ile aramak, incelemek Türklüğe ve Cihana tanıtmak bizler için borçtur.
• Ne mutlu Türk’üm diyene…

Atatürk Sözleri

Gerçek devrimciler onlardır ki, ilerleme ve yenilenme devrimine yöneltmek istedikleri insanların ruh ve duyunçlarındaki gerçek eğilimi duyumsamasını bilirler.

Toplumbilim bakımından bizim hükümetimizi anlatmak gerekirse, «halk hükümeti» deriz. Toplumsal öğreti bakımından da düşündüğümüz zaman, biz yaşamını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz, zavallı bir halkız! Ne olduğumuzu bilelim. Kurtulmak ve yaşamak için çalışan ve çalışmak zorunda olan bir halkız!

Atatürk Sözleri

 • Gerçi bize ulusçu derler. Ama, biz öyle ulusçularız ki, bizimle işbirliği eden bütün uluslara saygı duyar ve onlara uyarız. Onların ulusluklarının bütün gereklerini tanırız. Bizim ulusçuluğumuz herhalde bencilce ve mağrurca bir ulusçuluk değildir.
 • Ulusun varlığını sürdürmek için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ, yüzyıllardan beri gelen biçim ve niteliğini değiştirmiş, yeni ulus, dinsel ve mezhepsel bağlar yerine Türk ulusallığı bağı ile bireylerini toplamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk Resimli Sözleri

Advertisement
 • «özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir» diyor, «…Bence bir ulusta şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın varlığı ve sürekliliği kesinlikle o ulusun özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla olanaklıdır. Ben kişisel olarak bu saydığım nitelilkere çok önem veririm. Ve bu niteliklerin kendimde varlığmı ileri sürebilmek için ulusumun da aynı niteliklere sahip olmasını temel koşul sayarım.»

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Unutmamalıdır ki, ulusun egemenliğini bir kişide ya da sayılı kişiler elinde bulundurmakta yarar bekleyen bilisiz ve aymaz insanlar vardır. Hükümdarlar, kendilerini kurgusal bir gücün yansıtmanı (mümessili) tanırlar ve bundan zevk alırlar. Fakat bunların çevresindeki çıkarcılar bunu din giysisine büründürerek bütün ulusu kandırmaya ve alçaltmaya çalışırlar. Nitekim şimdiye değin çalışmışlardır. Sonunda ulusun kulağı bu söylenenlerle dolar ve o aşılamaları din gereği ve gerçeğin ta kendisi sayar; bu gibilere gerici ve yollarına da gericilik derler.

19 Mayıs İle İlgili Atatürk Sözleri

 • Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.
 • Ne denli varsıl ve gönenç içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmak onurundan daha yüksek bir yere hak kazanamaz.
• Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Atatürk Sözleri

 • Türkiye halkı yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşamak için gerekli saymış bir ulusun yiğit çocuklarıdır.
 • Güzel yurdumuzu yoksulluğa, ülkeyi yıkıntıya sürükleyen türlü nedenler içinde en önemlisi ekonomide bağımsızlıktan yoksun oluşumuzdur.

Atatürk Sözleri

• …uzun yüzyıllardan uyuşturucu yönetim ve eğitiminin etkisinden bir toplumun bir günde, bir yılda kurtulabileceğini düşünmek doğru değildir. Durumu bilenler elinden geldiğince ulusunu aydınlatarak ona kılavuzluk etmeyi en büyük insanlık ödevi bilmelidirler.

• …bireyler düşünür olmadıkça, haklarını kavramadıkça, yığınlar istenilen yöne, iyi ya da kötü yöne herkesçe yöneltilebilirler. Aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir kuruluş elbette sağlam olur. Kuşkusuz her işir. başlangıcında aşağıdan yukarıya olmaktan çok yukardan aşağıya olması zorunluluğu vardır. (Bizim) özellikle aşağıdan yukarıya yeniden bir örgütlenmenin oluşması ama cı için çalışmamız bir ulusal ve yurttaşlık görevi sayılmalıdır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sözleri

• … ulusumuzun .siyasal,. toplumsal; yaşamında, düşünce eğitiminde kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır… Hiçbir mantıksal kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inançların korunmasında direnen ulusların ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olmaz.

Atatürk'ün Vatanı İçin Savaşmayanlar İçin Söylediği Söz

• Ulusal ahlâkımız uygar ilkeler ve özgür düşüncelerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir… Korkutma temeline dayalı ahlâk bir erdem olmadıktan başka güvenilebilir de değildir.

• …bugün bile halkın bilgisizliğinden ve tutuculuğundan yararlanarak bin bir türlü siyasal ve kişisel amaç ve çıkar sağlamak için dini araç ve gereç olarak kullanmaya kalkışanların varlığını ne yazık ki görmekten kurtulmuş değiliz. İnsanlıkta din hakkındaki duygular ve kavrayış, her türlü boş inançlardan arınarak, gerçek bilim ve uygulayım (fenler) ışıklarıyla dupduru ve yetkin oluncaya değin din oyunu oynayanlara her yerde rastlanacaktır.

Advertisement

19 Mayıs İle İlgili Atatürk Sözleri

• …Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar yeteneği, bundan sonraki gelişimi ile, geleceğin yüksek uygarlık ufkundan, yeni bir güneş gibi doğacaktır.

• Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğe kavuşması için bütün devlet örgütümüzün dikkatli, ilgili olmasını dileriz.


Leave A Reply