Atatürk ve İletişim (7. Sınıf Konu Anlatımı)

0

Atatürk iletişime neden önem vermiştir? Atatürk’ün iletişim ile ilgili yaptığı çalışmalar, 7. sınıf Atatürk ve iletişim, basın konu anlatımı.

Advertisement

Atatürk ve İletişim

Milli Mücadele yıllarında Anadolu’nun büyük bir bölümü işgal altındaydı. İşgale karşı halkı bilinçlendirmek ve ulusal birliği sağlamak için Atatürk’ün ilk yaptığı şey illere telgraflar çekerek halkı protesto mitinglerine çağırmaktı.

Bunun yanısıra Türk milletinin haklı davasını tüm dünya’ya duyurmak için haber ajansları ve gazetelerin kurulması kararlaştırıldı.

Anadolu’nun en ücra köşelerinde Teşkilatı milliye oluşturularak Milli Mücadele ile ilgili haberler halka ulaştırılmaya başlandı.

Ayrıca telgraf, camilere bildiri asma ve gezici nasihat heyetleri oluşturularak halk bilgilendirilmiştir.

Advertisement

Fotoğraflarla Atatürk ve İletişim

Atatürk Milli Mücadele’yi bir yurt gezisiyle başlatmış ve zafere ulaştıktan sonra da yurt gezilerine devam etmiştir. Bu yurt gezileri ile halka yakın olmuş ve halk ile yakın ilişkiler kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk Kütahya istasyonunda bir vatandaşın uzattığı dilekçeyi okurken

Atatürk bir vatandaşı dinlerken.

Atatürk bir kadının derdini dinlerken

Atatürk ve Basın

Mustafa Kemal Atatürk gazeteciler ve gazetecilik mesleği ile ilgili olarak şunları söylemiştir:

gördüklerini, düşündüklerini bildiklerini samimiyeti^ Atatürk bu konuyla ilgili 1923 yılında şöyle demiştir.

“Gazeteciler kanunun ve umumun; menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır.”

Basın hürriyeti ile ilgili Atatürk’ün çeşitli zamanlarda söylemiş olduğu sözler şunlardır:

“Basın hürriyetinin mahzurlarının giderilmesinin yine besin hürriyetiyle; mümkün olduğuna dair bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında karşılanan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum kendini bilmezlere, basının sinesinde haydutluk fırsatı verirse,’ eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkaranların fikriyat sahasındaki uğursuz tesirleri, tabasında çalışan, suçsuz insanların kanlarını akıtmasına, yuvaların; dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet haydutluğun en kötüsünü göze olan bu kimseler, kanunlarını özel müsadelerinden istifade imkanı bulursa, Büyük Millet Meclisi ezici ve eğitici kudretinin müdahale ve uyarması elbette gerekli olur. Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir.”

Advertisement

“Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca Ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların ve memleketin her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umum düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile, bu kusuru düzeltmek olan etken ye vasıta, basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürrriyetidir”

Kurtuluş Savaşı’nda basının çok önemli bir yeri vardır.

Atatürk’ün İletişimle İlgili Yapmış Olduğu Bazı Çalışmalar

► İradeyi Milliye gazetesi kuruldu, (04 Eylül 1919) Bu gazete Atatürk’ün ‘Benim gazetem” diye nitelendirdiği ilk gazetedir. Sivas’ta kurulmuş, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesiyle yayın hayatına Sivas’ta devam etmiştir.

► Hakimiyeti Milliye gazetesi kuruldu. (10 Ocak 1920) Atatürk ve Temsil Heyeti Ankara’ya geldikten sonra Ankara’da yayımlanmıştır. Bu gazete ulusal bağımsızlık hareketinin öncüsü olmuştur.

► Anadolu Ajansı kuruldu. (06 Nisan 1920) Halide Edip Adıvar‘ın teklifi üzerine Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur. Bu haber ajansının adının Anadolu olması Milli Mücadele’nin başarılı olmasının Anadolu’dan geçtiği bilincinin olmasıdır.

► Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı (7 Ekim 1920).

► Telsiz ve telgraf hakkında kanun çıkarıldı (1925).

► Telsiz ve Telgraf vericileri hizmete girdi (1927),

► İstanbul Radyosu yayın hayatına başladı (06 Mayıs 1927).

► Ankara Radyosu yayın hayatına başladı (Kasım 1927).

Advertisement


Leave A Reply