Atatürkçülük İle İlgili Yazı

1

Atatürkçülük nedir. Atatürkçülük tanımı ve değerleri nelerdir? Atatürkçülük ile ilgili Atatürkçülüğü anlatan güzel bir yazı.

Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını Atatürk’ün başlattığı inkılaplarının sürdürülmesinde gören bu amaca ulaşmak için de bağlı kalacağı ilkeleri gösteren yoldur. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideolojik temelidir. Tamamen uygulama ürünüdür.

Advertisement

Atatürkçülüğün ana amaçları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkelerinde toplanır.

Atatürk Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını ve bu düzeyin üzerine çıkmasını inkılapların gerçekleştirilmesi ve yaşatılması ile sağlanacağını savunmuştur. Türk Milleti’nin batı uygarlığı içinde aydın bir geleceğe kavuşması için de Atatürk ilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

Atatürkçülük, Türk Milletinin batılılaşma ve medeni dünyadaki yüksek yerini alma savaşının atılımı ve aşamasıdır. Türk Toplumuna yapısına uygun yenilikleri getirmiştir.

Atatürkçülük, Türk milletine ve onun devletine aşağıdaki yenilikleri getirtmiştir.

Advertisement
  • Din ve dünya işleri birbirinden ayrılmıştır.
  • Medreseler, tekkeler, zaviyeler, şeriat mahkemeleri kapatılmıştır.
  • Dini hukuk kaldırılmış yerine Medeni Hukuk getirtilmiştir.
  • Çok kadın ile evlenmek yasaklanmıştır.
  • Şapka giymek kabul edilmiş fes, sarık, cübbe ve şalvar kaldırılmıştır.
  • Batı müziği değer ve onur kazanmıştır.
  • Batı takvimi, saati ve ölçü birimlerinin uygulanmasına geçilmiştir.
  • Türk toplumu medeni insanlar gibi yaşamaya başlamıştır.
Atatürkçü olmak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak onları korumak geliştirmek ve yaşatmakla olur.


1 Yorum

Leave A Reply