Atatürkçülük Nedir? Temel Esasları ve Nitelikleri

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülüğün tanımı, amacı, özellikleri, temel esasları ve nitelikleri nelerdir? Atatürkçülük hakkında bilgi.

Atatürkçülük Nedir?

Advertisement

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI

Atatürkçülük, teme! esesları bizzat Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, düşünce hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejim ve işleyişine ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelere verilen addır.

Atatürkçülüğün temel amacı, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını ve inkılapların (devrimlerin) sürdürülmesini sağlamaktır. Atatürkçülüğü oluşturan düşünceler ve ilkeler birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle Atatürkçülüğe, Atatürkçü Düşünce Sistemi de denilmektedir.

Atatürkçü Düşünme Sistemi‘nin rehberi akıl ve bilimdir. Bu anlayış doğrultusunda Türk toplumunun çağdaşlaştırılması amaçlanmıştır. Temelinde milli küttür ve evrensel değerler vardır. Vicdan ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır. Milli birlik ve bütünlük en önemli unsurları arasındadır. Seçme ve seçilme gibi vatandaşlık haklarını gerçekleştirerek milleti devlet yönetiminde söz sahibi yapmıştır. Değişim ve dönüşümü esas aldığı için dinamik ve modern bir yapıya sahiptir.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TEMEL ESASLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Milli Kurtuluş Savaşı sonrasında, belli temel esaslar üzerinde kurulmuştur.

Advertisement

Atatürkçü Düşünce Sistemi, bu temel esasları da içerir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini oluşturur.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temelleri:

♦ Merkezi-milli (üniter) devlet,

♦ Tam bağımsız devlet,

♦ Milli egemenliğe dayalı demokratik-laik devlet özelliklerine dayanır.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ

♦ Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuştur.

Advertisement

♦ Bağımsızlık, milli egemenlik, sevgi, barış ve çağdaşlık değerlerini bünyesinde toplamıştır.

♦ Milli düşünce sistemidir.

♦ Sömürgeleştirilmiş milletler için bir örnek oluşturmuştur.

♦ Temelinde milli kültür ve evrensel değerler vardır.

♦ Türk toplumunu çağdaş düzeye çıkarmayı amaçlar.

♦ Uygarlık ve insanlık anlayışıyla ters düşen hiçbir düşünce ile bağlantısı yoktur.

♦ Akla ve bilime dayalı olarak gelişmeye açıktır.


Leave A Reply