Atatürkçülükte Milli Güç Unsurları

0
Advertisement

Atatürkçü yönetim anlayışını destekleyen Milli Güç unsurları nelerdir ve bu unsurların açıklaması

Millî güç devletin elindeki maddi ve manevi kaynakları birleştiren güçtür. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir:

  • Siyasi Güç
  • Askeri Güç
  • Sosyo-Kültürel Güç
  • Ekonomik Güç

SİYASİ GÜÇ:
Türkiye Cumhuriyeti siyasi gücünü halkından alır. Halkın desteğini alan bir devlet, siyasi gücün en önemli unsuruna sahip kabul edilebilir.

EKONOMİK GÜÇ:
İnsanların yaşayabilmesi için üretime ihtiyacı vardır. İnsanlar devletin yapı taşıdır. O halde devletin de sürekliliğini sağlaması için üretme zorunluluğu bulunur. Bu üretim işi sanayide, tarımda, madencilikte gerçekleşirken ticaretle de üretilen mallar satılır. Ticaretin gelişmesi devletin ve halkın gücüne güç katar. Güçlü ve tam bağımsız bir devlet ancak güçlü ekonomiyle varlığını devam ettirir. Bu yüzden devamlılığı sağlamak açısından devlet ekonomik programlar, sistemler hazırlar. Atatürkçü düşünce sisteminde ülkenin sahip olduğu tüm kaynakların halkın kalkınması için kullanılması birincil derecede önem arz eder.

ASKERİ GÜÇ:
Askerî güç, millî politikalarımızın uygulanması esnasında herhangi bir dış tehditle karşılaşmamak adına kullandığımız fiziki güçtür. Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik olarak önemli bir ülkedir. Coğrafi konumumuz itibarıyla Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Dolayısıyla oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Günümüzde Türk ordusu, dünyanın sayılı ordularındandır. Çünkü askerî gücün olmadığı yerde siyasi ve ekonomik güçler de yoktur.

Advertisement

SOSYO-KÜLTÜREL GÜÇ:
Millî varlığın en önemli güç dayanağı insandır. Bir devlet ancak birlik beraberlik içinde, sevgi saygı çerçevesinde yaşayan bireylerle iğer unsurları geliştirebilir. Sosyo-kültürel güç, bir milletin sahip olduğu kültürel değerlerin bileşkesidir. Mustafa Kemal yapmış olduğu inkılaplarla Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarırken Türk kültürünü de araştırma ve incelemeye açarak sosyal yaşamın elişmesini sağlamıştır.


Leave A Reply