Atatürk’e Göre Kadının Toplumdaki Yeri

0

Atatürk’e Göre Kadının Toplumdaki Yeri nasıldır? Atatürk’ün Türk kadını ile ilgili görüşleri, düşünceleri ve sözleri.

Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’e Göre Kadının Toplumdaki Yeri

Kadınların erkeklerle aynı eğitim ve öğretimden geçirilmeleri gerektiğini savunan Ulu Önderimiz, çocuğun eğitim aldığı ilk yerin anne kucağı olduğunu, bu nedenle bilgili kadınların çağa uygun çocuklar yetiştireceğini söylüyordu. Onun Türk kadınına güveni sonsuzdu ve bunu şu sözlerle ifade ediyordu: “Kadınlık meselesinde şekil ve dış görünüş ikinci derecededir. Kadınlarımız için asıl başarılı olunması gereken alan, şekilde ve kıyafette başarıdan çok; aydınlık ile, kültür İle, gerçek fazilet ile donanmaktır. Ben, sayın kadınlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak aydınlık ve kültür ile donanacaklarından kesinlikle şüphe etmeyen ve buna kesin şekilde emin olanlardanım. “

Atatürk’e göre, bir toplumun başarılı olabilmesi, her iki cinsin de aynı etkinlikleri gösterebilmesine bağlıydı. İki cins arasında iş bölümü olmalı, kadın iş yaşamında yerini almalıydı. Kadının kadınlık görevi ikinci planda kalan bir görevdi. Atatürk bu düşüncesini şöyle dile getirmiştir: “Bir toplum, cinsinden yalnız birinin çağdaş gerekleri kazanmasıyla yetinirse, o toplumun yarıdan fazlası güçsüzlük içinde kalır. Bir millet ilerlemek ve medenileşmek isterse, özellikle bu noktayı esas olarak kabul etmek zorundadır. Bizim toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlik ve kusurdan ileri gelmektedir. İnsanlar dünyaya alın yazılarındaki kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak demek, faaliyet demektir. Bundan dolayı, bir toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer organı hareketsiz olursa o toplum felçlidir. (…) Bilinmektedir ki, her alanda olduğu gibi sosyal hayatta da iş bölümü vardır. Bu genel iş bölümü arasında kadınlar kendilerine ait olan görevleri yapacakları gibi, aynı zamanda toplumun refahı, mutluluğu için gerekli olan genel çalışma hayatına da gireceklerdir… Kadının kadınlık görevi en ufak ve en önemsiz görevdir…”


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?