Atatürk’ün Ahlak, Erdem Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Ahlak, Erdem konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

AHLAK, ERDEM

• Çocuklar, her öğretim basamağında, ekonomik alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak biçimde yetiştirilmelidir. Ulusal ahlakımız, uygarlık ilkeleriyle ve özgür düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir; özellikle uyarırım. Korkuya dayanan ahlak, ahlak değildir; böyle bir ahlaka güvenilemez.

• Hiçbir ulus yoktur ki, ahlaki temellere dayanmadan yükselsin.

• Ahlak kutsaldır. Çünkü aynı değerde eşi yoktur.

• Ahlakın ulusal, toplumsal olduğunu söylemek, toplumun ortak vicdanının sesidir demek, aynı zamanda ahlakın kutsal niteliğinin tanımlanmasıdır.

• Saygısızlığın ve saldırganlığın büyüğü, küçüğü yoktur.


Leave A Reply