Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

1
Advertisement

Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi hakkında bilgi. Ankara neden başkent olmuştur ve Atatürk neden Ankara’ya gelmiştir.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

1915 yılında Çanakkale Boğazı Fransız ve İngiliz donanmasınca zorlanınca devlet merkezinin Eskişehir, Kütahya veya Konya’ya nakli ele alınmış fakat gerçekleşememiştir. İstanbul, 1920’de Batılı devletler tarafından işgal edilince Sivas’ta toplanan kongrede Sivas’tan ayrılınmaması ileri sürülmüştür. Daha sonra devlet merkezi konusunda Eskişehir’i, Konya’yı, Kütahya’yı ileri sürenler olmuştur. Hatta, Kızılırmak kenarında veya Ankara’nın kuzeyinde ormanlık bölgede yepyeni bir şehir kurularak başkent yapılması üzerinde bile durulmuştur.

İlk çağlardan bugüne Ankara ve çevresi (Hattuşaş, Gordion, Amarion ve yakın zamanlarda Konya) nice devletlere başkent vazifesi görmüştür. Ayrıca Ankara, İç Anadolu’nun dörtbir yana uzanan yolları üzerinde bulunmaktadır. Savaş yıllarında ise başlıca saldırılar batıdan geliyordu Ankara bu saldırılara nispeten uzak kalıyordu.

Bu yerinde düşüncelerle yeni Türk devletinin başkenti olarak Ankara seçildi. Gerçi Ankara, başkent seçildiği günlerde küçük ve fakir bir şehirdi. Bina bakımından yetersizdi. Etrafında sıtma yuvası bataklıklar vardı. Su yoktu her taraf yazın toz toprak kışın çamur içindeydi. Ağaçsız, kuru, kupkuru bir şehirdi.

Atatürk, Büyük Nutuk’ta, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesinin 1919 yılı ekiminde Ankara’yı merkez yapmak fikrinde olduğunu ve bunun çok yerinde sebeplere dayandığını anlatır. Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye 1919 yılı Aralık ayının 27. günü Ankaraya gelmişlerdi. İstanbul 16 mart 1920 yılında işgal edilince İstanbul’da bulunan Meclis-i Mebusan da fesholundu. İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı. Memleket Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından idare ediliyordu başkenti de Ankara şehriydi.

Advertisement

Yeni idare batılı devletlerle ilk anlaşmayı 20 ekim 1920’de Fransızlarla imzaladı. Bu anlaşma gereğince Fransızlar işgal ettikleri tppraklardan çekildiler. Daha sonra 24 Temmuz 1922’de imzalanan Lozan Antlaşması üzerine bütün ülke yabancı işgalinden kurtuldu, Atatürk’ün ifadesiyle “Devlet merkezini bir an evvel tesbit ederek iç ve dış tereddütlere son vermek üzere Türkiye devletinin başkenti Ankara şehri” oldu. Devletin idare şekli de 29 ekim 1923’te Cumhuriyet olarak Ankara’da ilan edildi.

Atatürk’ün Ankaray Gelişi Esnasında Halkın Duyguları

Atatürk, 19 mayıs 1919’da Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basarak Milli Müçadele’ye başlamıştı. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Kırşehir yolu ile 27 aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Günlerden Cumartesiydi. Ankara ve çevresinin halkı Mustafa Kemal’i ve beraberindekileri yollara dökülerek sevinç gözyaşları içinde karşıladı. Önce Vilayet Konağı’na inen Mustafa Kemal Ankara Ziraat Okulu’nda kendisine ayrılan daireye yerleşti.

Ankara o günden sonra Milli Mücadele’nin hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi. Ankara Birinci Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içinde sayısız olaylara sahne oldu 13 Ekim 1923′te başkent olarak kabul edildi.


1 Yorum

Leave A Reply