Atatürk’ün Anneler İçin Söylediği Sözler, Annelere Verdiği Önem

0
Advertisement

Annesine oldukça düşkün olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlar ve anneler için söylediği sözlerden seçmeler.

Atatürk'ün Anneler İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Anneler İçin Söylediği Sözler

***”Kadının en büyük görevi analıktır. İlk eğitim verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi yeterince anlaşılır. Ulusumuz güçlü bir ulus olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her bakımdan yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız da bilgin, fen bilgini de olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek, birbirinin yardımcısı ve desteği olacaklardır.”
(M. Kemal ATATÜRK)

***Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerin ki gibi basit değildir. Binaenaleyh kadınlarımız; hatta erkeklerimizden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha çok bilgili olmaya mecburdurlar, eğer gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa.
(M. Kemal ATATÜRK 1923)

***Kadınlar meselesinde dış görünüş ve kıyafet ikinci derecededir. Asıl mücadele sahası kadınlarımız için görünüş ve kıyafette muvaffakiyetten ziyade, asıl muzaffer olması lazım gelen sahada nurla, irfanla, gerçek faziletle süslenmek ve cihazlandırmaktır.
(M. Kemal ATATÜRK)

***Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.

Advertisement

***Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım.

***Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.


Leave A Reply