Atatürk’ün Aydın, Aydın Olmak Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Aydın, Aydın Olmak konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

AYDIN, AYDIN OLMAK

***  Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Ama genellikle şu yanlışımız da vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza yer ve konu olarak çok kez kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve gereksinmelerimizi almayız. Aydınlarımız belki tüm dünyayı, tüm öteki ulusları tanır, ama kendimizi bilmeyiz.

*** Ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden faydalanalım. Ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.

*** Halka yaklaşmak, halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yönelen bir görevdir.

***  Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi zihinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice sindirilir ve benimsenir bir duruma getirmeli, ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.

*** Halkımız, karşısındaki kimselerin içtenliğine, kendilerine hizmet ettiklerine inanırsa, her türlü düşünceyi hemen onamaya (kabule) hazırdır.


Leave A Reply