Atatürk’ün Bağımsızlık ve Özgürlük Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Bağımsızlık, Özgürlük konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK

• Türkiye’nin bağımsızlığı kutsaldır. O, sonsuza dek güven altına alınmış ve korunmuş olmalıdır.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütün programlarının ilkesi şu iki temeldedir: Tam bağımsızlık, kesinlikle ulusal egemenlik.

• Boyunduruk altına girmek istemeyen bir ulusu tutsak edebilecek nitelikte güçlü zorbalar artık bu dünya yüzünde kalmamıştır.

• Bir ülkeyi ele geçirmek, o ülkede yaşayanlara egemen olmak için yeterli değildir. Bir ulusun ruhu ele geçirilmedikçe, bir ulusun direnç ve istemi kırılmadıkça, o ulusa egemen olma olanağı yoktur.

• Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

• Kişilerin özgürlükleri, devletin bağımsızlığını korumasına bağlıdır.

• Tam bağımsızlık demek, kuşkusuz siyasal, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür… gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.


Leave A Reply