Atatürk’ün Devletçilik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Devletçilik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

DEVLETÇİLİK

• Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Bireylerin özel girişimlerini ve kişisel etkinliklerini esas tutmak, ama büyük bir ulusun ve geniş bir ülkenin bütüa gereksinmelerini ve çok şeylerin yapılmadığını gözönün-de tutarak, ülke ekonomisini devletin eline almak.-

• Bağımsızlığın bütünlüğü, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

• öyle bir ekonomi döneminin açılması gerekiyor ki, artık ulusumuz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamanın nelere bağlı olduğunu öğrensin ve o yola yönelsin.

• Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin özgür, bağımsız, her zaman güçlü, her zaman daha gönençli (refah) Türkiye ülküsünün belkemiğidir.


Leave A Reply