Atatürk’ün Din İle İlgili Sözleri

0
Advertisement

Mustafa Kemal Atatürk’ün din, ibadet, camiler ve Hz. Muhammed ile ilgili söylemiş olduğu güzel sözler, vecizeler. Atatürk’ün sözleri.

Atatürk’ün Din İle İlgili Sözleri

“Camiler birbirimizin yüzüne bakmazsızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani meşveret için yapılmıştır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Bizim dinimiz akla en uygun ve en tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün Din İle İlgili Sözleri

Advertisement

Hz. Muhammed, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir fakat sonsuza kadar o, ölümsüzdür.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsü ile herhangi bir şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o dinimize uygundur. Bir şey ki akıl ve mantığa, milletin çıkarına, islam çıkarına uygunsa kimseye sormayınız; o şey dindir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor.”
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün Din İle İlgili Sözleri

Advertisement

“Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Son peygamber olan Hz. Muhammed (sav) … yüzü nurani, sözü ruhani, olgunluk ve görüşte benzersiz, sözünde sadık ve cömertlik yönünden başkalarından üstün olan Muhammed Mustafa evvela bu özel ve üstün nitelikleriyle kabilesi içinde Muhammedü’l-emin oldu…”
Mustafa Kemal Atatürk

” Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı mutaassıp olan cahildir, ilim mutlaka cahilliği yener, o hâlde halkı aydınlatmak lazımdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Artık Türkiye, din ve şeri’at oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.”
Mustafa Kemal Atatürk

Advertisement

“… Onlar geçmişlerinin yanlış veya batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet’i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek islamiyet’ten uzaklaştıkları için kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.”
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün Din İle İlgili Sözleri

“Okuma ve yazmayı, vatanını, milletini, dinini ve dünyasını tanıtacak kadar tarihi, coğrafi, dini ve ahlaki bilgiler vermek… Milli eğitim programımızın ilk hedefidir.”
Mustafa Kemal Atatürk

Advertisement

“Bence bir defa her Müslüman, İslami hükümleri bilmeye mecburdur. O hâlde okullarımızda İslami hükümleri öğreteceğiz.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Tekkeler de behemahal kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti her şubede irsatlarda bulunacak kudreti haizdir. Hiçbirimiz tekkelerin irsadina muhtaç değiliz. Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün Din İle İlgili Sözleri

Advertisement

“Camilerin kutsal minberleri, halkın ruhi, ahlaki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. Minberlerden halkın anlayabileceği dille, ruh ve düşünceye hitap olunmakla Müslümanların vücudu canlanır; düşünceleri temizlenir; imanı kuvvetlenir; kalbi cesaret bulur. Fakat buna karşılık hutbe okuyanların sahip olmaları gereken ilmî nitelikler, özel liyakat ve genel kültüre sahip olmaları önemlidir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Türkiye Cumhuriyeti’nde, her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. Doğal olarak ibadetler, güvenlik ve genel yaşama aykırı olamaz; siyasal gösteri biçiminde yapılamaz.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Din bakımından da bağımsız olmak zorundayız.”
Mustafa Kemal Atatürk

Advertisement

Leave A Reply