Atatürk’ün Eğitim, Öğretim, Öğretmen Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Eğitim, Öğretim, Öğretmen konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

Advertisement

EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRETMEN

• Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine .uymak, kesin olarak gereklidir.

• Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yoJla olur.

• Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse, geri gidiyor demektir.

Advertisement

• öğretmenler, yeni kuşağı, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin ustalık ve özverinizin derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet düşünce, bilgi ve beden yönünden güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yetenekte yetiştirmek, sizin elinizdedir.


Leave A Reply