Atatürk’ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

0

Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı yenilikler nelerdir? Ekonomi alanındaki inkılaplar, gelişmeler ile ilgili kısaca bilgi.

Atatürk'ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

Advertisement

Atatürk’ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

Osmanlı devletinin çöküşüyle tarım, sanayi ve ticaret hayatımız da tam bir çıkmaza girmişti. «Kapitülasyon» adı altında yabancı devletlere tanınan ayrıcalıklar, Anadolu’yu yoksullaştırmıştı. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımız yabancıların elindeydi. Osmanlı devleti, Avrupa devletlerinden aldığı borçları ödeyemeyince, onlar da gelip verdikleri parayı çıkarmak amacıyla bütün ekonomik kaynaklarımıza el koymuşlardı.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel amaçlarından biri de, ekonomimiz üzerindeki bu yabancı baskısına son vermekti. Çünkü ekonomik yönden bağımsız olmayan bir devletin yaşaması olanaksızdı. Zaten Osmanlı devletinin çöküş nedenlerinin başında yabancı devletlere verilen ekonomik ödünler geliyordu.

Atatürk’ün önderliğinde yapılan çalışmalarla, bir taraftan yabancıların Osmanlılara verdiği borçlar ödendi, bir taraftan da bağımsız bir Türk ekonomisinin yaratılmasına uğraşıldı. Bunları sırasıyla özetlemeye çalışalım :

• Yabancılara tanınan ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) kaldırıldı.

Advertisement

• Tarım ve sanayi geliştirildi.

• Yeni yeni fabrikalar açıldı.

• Yurt içinde ulaşımı sağlamak için demir yolu ve kara yolu yapımı hızlandırıldı.

• Ticaret düzene konuldu.

• Köylünün vergi yükü azaltıldı.

• Batı uygarlığı ve tekniği, bütün iyi yönleriyle alınmaya başlandı.

Advertisement


Leave A Reply