Atatürk’ün İdealistliği, Atatürk’ün İdealist Özelliğine Örnekli Konu Anlatımı

0
Advertisement

Atatürk’ün idealistliği nedir? Atatürk’ün idealistliğine örnekler, ile ilgili yazı, bilgi. Atatürk’ün İdealistliği hakkında bilgi.

Atam

Atatürk’ün İdealistliği

Atatürk’ün idealleri, Milli Mücadele’den çok önce şekillenmiş ve zamanı gelince uygulanacak bir sisteme bağlanmıştır. Atatürk’teki vatan ve millet sevgisi, onun büyük bir idealist olmasına yol açmıştır. Onun idealleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşmiştir. O, bu idealleri ve fikirleriyle yeni kuşaklara hedef ve yol göstermiştir.

Gelecek kuşakları da düşünmeyi İdeal edinen Atatürk’ün, ilk ve en büyük ideali, vatanın bütünlüğü ve milletin tam bağımsızlığı olmuştur. “Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazım-ı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsız olmadan yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir davranışa hak kazanamaz.” sözleriyle bu inancını ifade etmiştir. Ülkemiz işgalden kurtulduktan sonra, milli egemenliğe dayalı bağımsız Türkiye ideali gerçekleştirilmiş ardından da sosyal ve kültürel alanda kazanılacak zaferlerin planı yapılmıştır.

Çünkü, Atatürk’ün ideali, milli birlik ve beraberlikle bütün güçlükleri yenmekle birlikte Türk milletini modernleştirmek ve çağdaşlaştırmaktır. “Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.” sözleriyle Atatürk, Türk milletinin yükselmesi için tüm fedakarlığı yapacağını da belirtmiş ve bunu bir hayat meselesi olarak görmüştür. Bunun İçin Atatürk, Türk milletine en medeni milletlerin gelişme seviyesine ulaşmayı, hatta bu seviyeyi aşmayı hedef göstermiştir. Ona göre Türk milleti, hedefini iyi seçer ve bu hedefe varmaya gayret ederse, zekâsı ve yetenekleriyle bu ideali gerçekleştirecektir.

İdeallerini gerçekleştirirken daima sağlam ve etkili kararlar almaya dikkat etmiştir. Hiçbir zaman milleti anlamsız maceraya sürüklememiştir.

Advertisement

Atatürk’e göre; ideal birliği, insanları birbirine yaklaştırır; onlarda ortak kader birliğinin derin duygularını uyandırır. Toplumda dayanışma duygusunun canlanmasında da ortak idealler büyük etkiye sahiptir. Büyük ideallere sahip olan milletler devamlı ve güçlü devletler kurarak varlıklarını sürdürürler. Atatürk, bundan dolayı fikirlerini ilkeler olarak ortaya koymuş ve onları idealleştirmiştir.


Leave A Reply