Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir? İnanılmaz 17 Kişisel Özelliği Hakkında Bilgiler

31

Atatürk’ün kişisel özellikleri nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik özellikleri ve kişisel nitelikleri hakkında bilgi edinmek için bu yazıyı okuyun. Atatürk’ün vizyonu, kararlılığı, eğitim tutkusu ve daha fazlasıyla tanışın.

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk üstün bir kişiliğe sahipti. Onun başardıklarını asla sıradan insanların başarması mümkün değildi. Zekası ve çalışkanlığı sayesinde inanılmaz işler başarmıştır. Atatürk’ün kişisel özellikleri madde madde aşağıda belirtilmiştir :

AÇIK SÖZLÜ OLMASI

Atatürk, dürüstlük ve açık sözlülüğü önemseyen bir liderdi. Kendisi düşündüğünü ve inandığını açıkça ifade ederdi. Siyasi konularda, toplumsal meselelerde ve askeri stratejilerde düşüncelerini gizlemek yerine, halkıyla ve yakın çalışma arkadaşlarıyla paylaşırdı. Bu, onun liderlik tarzının temel bir özelliğiydi ve toplum nezdinde güvenilirlik kazanmasına yardımcı oldu.

Atatürk’ün açık sözlü olması, Türk milletine yönetimindeki kararları ve politikaları anlama ve kabul etme konusunda daha fazla şeffaflık sağladı. Ayrıca, Türk halkı arasında birleştirici bir etki yarattı çünkü insanlar liderlerinin samimiyetini ve dürüstlüğünü takdir ediyorlardı.

Açık sözlülük, Atatürk’ün liderlik tarzının bir parçasıydı ve Türkiye’nin modernleşmesi ve ulusal kimliğinin yeniden inşası sürecinde önemli bir rol oynadı. Bu özelliği, Atatürk’ü Türk milleti arasında sevilen ve sayılan bir lider haline getirdi.

Atatürk kadın

ÇOK CEPHELİLİĞİ

Çok cephelilikten kasıt ne sadece bir fikir adamı olmuş ne de sadece uygulayıcı ve bir hareket adamı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, son derece çeşitli yeteneklere sahip gerçek bir liderdi. Hem düşünsel olarak topluma ve dünyaya yön veren fikirleriyle hem de uygulamalı çalışmalarıyla sadece bir ülkenin değil, büyük bir coğrafyanın kaderini değiştiren bir liderdi. Günümüzde kullanılan birçok geometri teriminin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geliştirilmiş olması, onun çok yönlülüğü ve çok cepheliliği ile yakından ilgilidir.

EĞİTİMCİLİĞİ

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimci kimliği, Türkiye’nin modernleşme sürecinin temel taşlarından birini oluşturur. Atatürk, eğitim alanında önemli reformlar yaparak Türk toplumunun sosyal ve kültürel dönüşümünü desteklemiş ve ülkenin çağdaşlaşmasını hedeflemiştir.

Atatürk’ün eğitimci kimliği şu özellikleri içerir:

 1. Başöğretmenlik Unvanı: Atatürk, Türk milletinin eğitim seviyesini yükseltmek ve modern bir toplum oluşturmak amacıyla 1923 yılında “Başöğretmen” unvanını almıştır. Bu unvan, eğitimin Türkiye’nin kalkınmasındaki önemini vurgulamıştır.
 2. Eğitimde Köklü Reformlar: Atatürk, Türk eğitim sistemini kökten değiştirmiş ve modern bir eğitim sistemi oluşturmuştur. Osmanlı döneminin karmaşık ve geri kalmış eğitim yapısını yerine çağdaş ve laik bir eğitim sistemi getirmiştir. Yabancı uzmanlardan destek alarak müfredatı güncellemiş, yeni okullar açmış ve öğretmen yetiştirme programlarını başlatmıştır.
 3. Kadın Eğitimi: Atatürk, kadınların eğitimine büyük önem vermiş ve kadınların toplumsal hayatta etkin bir rol oynamalarını teşvik etmiştir. Kadınların eğitilmesi, onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını artırmıştır.
 4. Yabancı Dil Öğretimi: Atatürk, yabancı dil öğreniminin önemini vurgulamış ve yabancı dillerin öğretilmesini teşvik etmiştir. Bu, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol oynamasına katkı sağlamıştır.
 5. Yatılı Okullar ve İlköğretim: Atatürk, kırsal bölgelerdeki çocukların eğitimine erişim sağlamak amacıyla yatılı okulların sayısını artırmıştır. Ayrıca, zorunlu ilköğretimi teşvik etmiş ve okuryazarlık seviyesini artırmıştır.
 6. Üniversite Reformları: Atatürk, üniversitelerin bağımsızlığını ve özerkliğini korumuş ve bilimsel özgürlüğü teşvik etmiştir. Üniversitelerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için çaba harcamıştır.

Atatürk’ün eğitimci kimliği, Türkiye’nin modernleşme sürecindeki en önemli ayağıdır. Onun vizyonu ve reformları, Türk toplumunun çağdaş dünyaya uyum sağlamasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bugün hala Türk eğitim sisteminin temelini oluşturan birçok ilke ve değere imza atmıştır.

GURURA YER VERMEMESİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gurura Yer Vermeme” karakteristik özelliği, onun kişiliğinde belirgin bir şekilde kendini gösteren önemli bir özelliktir. Atatürk, liderlik ve devlet yönetimi sürecinde bu özelliğiyle tanınır ve bu özellik, onun liderlik tarzının temel taşlarından biridir. İşte Atatürk’ün gurura yer vermemesi hakkında daha fazla bilgi:

 1. Mütevazi ve Sadelik: Atatürk, kişisel yaşam tarzında mütevazi ve sade bir hayatı benimsemiştir. Lüks ve gösterişten kaçınmış, mütevazi bir şekilde yaşamıştır. Bu, liderlik pozisyonunu saltanattan çok halka hizmet olarak gördüğünün bir yansımasıdır. Kendi kişisel rahatlığından çok milletinin refahını ve gelişimini ön planda tutmuştur.
 2. Başarıları Paylaşma: Atatürk, bağımsızlık mücadelesi ve sonrasındaki dönemdeki başarıları sadece kendisine mal etmemiştir. Onun liderlik anlayışı, zaferleri Türk milletiyle paylaşma ve milletinin cesaret ve azminin bir sonucu olarak görmeyi içerir. Bu, milletin kendine güvenini artırmış ve onları reformlara destek vermeye teşvik etmiştir.
 3. Demokratik Yaklaşım: Atatürk, demokrasiye ve farklı düşüncelere saygı göstermeyi önemsemiştir. Farklı görüşlere açık olmuş ve çeşitli fikirleri dinlemiştir. Bu, Türk toplumunda hoşgörünün ve demokratik değerlerin yayılmasına katkıda bulunmuştur.
 4. Halkla İç İçe Olma: Atatürk, halkla doğrudan temas kurmayı sıkça tercih etmiş ve halkın sorunlarını dinlemiş, ihtiyaçlarını anlamıştır. Onun bu yaklaşımı, halkın liderine olan güvenini artırmış ve halkın destek ve katılımını sağlamıştır.
 5. Ulusal Çıkarların Ön Planda Olması: Atatürk’ün gurura yer vermemesi, kişisel çıkarların veya uluslararası baskıların önünde ulusal çıkarları tutma anlayışını yansıtır. Bağımsızlık mücadelesi sırasında ve sonrasında, Türkiye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma amacı her şeyin önündeydi.

Atatürk’ün gurura yer vermemesi, onun liderlik tarzının temel taşlarından biridir ve Türk milletinin büyük bir lider olarak görmesinin nedenlerinden biridir. Mütevazi ve halka odaklı yaklaşımı, Türk toplumunun benimseyeceği değerlerden biri haline gelmiştir ve hala Türkiye’nin ulusal kimliğinin bir parçasıdır.

Gazi Musfafa Kemal Atatürk

HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla hayalci bir kişi değildi. Hayalleri vardı ama gerçekleşmeyecek olmayacak hayallerin ve işlerin peşinden asla gitmemiştir. Oldukça zeki ve sorgulayan bir yapısı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakikatleri daima görür ve kabul ederdi. Hakikatlere uygun bir şekilde uygun pozisyon alır ve bu şekilde kararlar alır ve yoluna devam ederdi.

Mustafa Kemal Atatürk

İDEALİSTLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını inceleyecek olursanız eğer onun başarabildiklerine ancak idealleri peşinde koşan bir kişinin hemde sıradan olamayacak bir kişinin ulaşabileceğini görürsünüz.

Atatürk

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir kahin gibi geleceği görebilen ve gelecekte neler olabileceğini kestirebilen bir lider idi. Bu da belkide ülkemizi daha başka bir çok felaketlerden uzak tutmuştur. 2. Dünya Savaşı esnasında hayatta olmayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ve onun inkılapları ve düşünceleri doğrultusunda hareket eden Türkiye Cumhuriyeti etrafında dönen cehennem savaşlarından kurtulmayı başarabilmiştir. Nitekim Kurtuluş Savaşı esnasında dahi ileri görüşlüğü sebebi ile hem azminden bir şey kaybetmemiş hem de yanındakilere güç vermeyi başarabilmiş bir liderdir.

Atatürk ve Çocuk

İNSAN ve MİLLET SEVGİSİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletini çok severdi milleti uğruna gece gündüz çalışmış, en umutsuz zamanlarda bile milletle beraber olmayı, millete güvenmeyi kendine prensip edinmişti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur.

İYİ KALPLİLİĞİ

Atatürk - Nutuk Okurken

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, oldukça iyi kalpli bir insandı. İnsanlığı bekleyen felaketlere karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş, cinayetti.

MANTIKLILIĞI

Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştir. Bu özellik, onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır. “Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.” diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir.

Atatürk

METODLU ÇALIŞMASI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. Önce engelleri ortadan kaldırır, sonra hedefe varmada hiç zorlanmazdı.

REHBERLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir rehberin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti.

SABIR ve DİSİPLİN ANLAYIŞI

Atatürk, önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışır; sonra da kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi.

Atatürk sanat

SANATSEVERLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanata çok düşkündü. O, Türk milletinin engin bir sanat zevki olduğuna inanırdı. Sanatçılara da büyük önem verir ve saygı duyardı.

Atatürk

ÜMİTSİZLİĞE YER VERMEMESİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla ümitsizliğe düşmezdi. İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır.

VATAN SEVERLİĞİ

Vatan sevgisi, Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşı’nın kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni, önemli bir yer tutar.

Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti. O, kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız şartsız milletine vermiştir. Bununla milletine olan güvenini, sevgisini açıkça göstermiştir

Atatürk

YÖNETİCİLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları, dürüstlüğü, emir veriş tarzıyla örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Büyük kararlar vermek, kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.” diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.

Diğer Özellikleri

 1. Vizyon Sahibi Olma: Mustafa Kemal Atatürk, sadece kendi döneminde değil, Türkiye’nin geleceğini de düşünmüş bir liderdi. Modern, laik, demokratik bir Türkiye vizyonuyla hareket etti ve bu vizyonu hayata geçirmek için büyük mücadele verdi.
 2. Kararlılık: Atatürk, aldığı kararlarda son derece kararlıydı ve bu kararlarını uygulamak için büyük bir azim gösterdi. İstiklal Savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye’yi istikrarlı bir şekilde yönetti.
 3. Eğitim ve Öğrenme Tutkusu: Atatürk, sadece askeri değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel alanlarda da eğitim almış bir liderdi. Bilgiye olan açlığı ve sürekli öğrenme isteği, onun ülkenin modernleşmesine katkıda bulunmasını sağladı.
 4. Halkla İç İçe Olma: Atatürk, halkla iç içe bir lider olarak tanındı. Sadece elit kesimle değil, halkın her kesimiyle iletişim kurdu ve onların sorunlarını anlamaya çalıştı. Halkın desteğini kazanmak ve onları modernleşme sürecine dahil etmek için çaba harcadı.
 5. Laiklik ve Din Özgürlüğüne Saygı: Atatürk, laiklik ilkesine büyük önem verdi ve din ile devlet işlerini ayrı tutmayı savundu. Ancak bu, din özgürlüğüne saygıyı da içeriyordu. Herkesin inançlarına saygı göstermeyi ve din özgürlüğünü korumayı hedefledi.
 6. Sosyal Adalet: Atatürk, toplumsal adaleti ve eşitliği savundu. Toplumun her kesiminin eşit haklara sahip olması gerektiğine inandı ve bu doğrultuda politikalar geliştirdi.
 7. Uluslararası İlişkilerde İşbirliği: Atatürk, Türkiye’yi uluslararası arenada saygın bir aktör olarak görmekteydi. Dış ilişkilerde işbirliğine ve barışa büyük önem verdi.
 8. Sadelik ve Mütevazilik: Atatürk, kişisel yaşantısında sadeliği benimsemiş bir liderdi. Lüks ve gösterişten uzak durdu ve mütevazi bir hayat sürdü.
 9. Özgürlük ve İnsan Hakları: Atatürk, bireylerin özgürlüklerini ve insan haklarını savundu. Demokratik değerlere ve yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.
 10. Bilimsel Düşünceye Değer Verme: Atatürk, bilimsel düşünceyi teşvik etti ve bilimin toplumsal ilerlemenin temel taşı olduğuna inandı.
 11. Türk Kültürünü ve Kimliğini Koruma: Atatürk, Türk kültürünün ve kimliğinin korunmasına büyük önem verdi ve bu değerleri modern Türkiye’nin temel taşları olarak gördü.
 12. Savaş Stratejisti: İstiklal Savaşı’nda üstün stratejik yetenekleri ve liderlik becerileriyle Türk milletini bağımsızlığa taşıdı.
 13. Toplumsal Dönüşüm Liderliği: Atatürk, Türkiye’yi geleneksel toplum yapısından modern bir topluma dönüştürmek için çaba harcadı. Dil reformu, kıyafet reformu gibi alanlarda köklü değişiklikler yaptı.
 14. Ülke Birliği ve Bütünlüğü: Atatürk, Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü koruma amacıyla hareket etti ve etnik ve dini ayrımcılığa karşı durdu.
 15. Demokrasiye Geçiş: Atatürk, Türkiye’de çok partili sisteme geçişin önünü açan adımları attı ve demokratik kurumların oluşturulmasını destekledi.
 16. Çağdaşlık ve Teknolojiye Yatırım: Atatürk, bilim ve teknolojiye büyük önem verdi ve Türkiye’nin çağdaş dünyaya ayak uydurmasını sağlayacak reformları hayata geçirdi.
 17. Barış ve Diplomasi: Atatürk, uluslararası ilişkilerde barışçıl çözümleri savundu ve diplomasiyi birincil araç olarak kullandı.

Bu özellikler, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinin temel taşlarıdır ve onun Türkiye’nin modernleşmesindeki önemli rolünü yansıtmaktadır.


31 yorum

Leave A Reply