Atatürk’ün Kişisel Özellikleri : İnanılmaz 17 Kişisel Özelliği Hakkında Bilgi

31
Advertisement

Atatürk’ün kişisel özellikleri nelerdir? Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 farklı konu başlığı altında kişisel özellikleri ve açıklaması

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Atatürk üstün bir kişiliğe sahipti. Onun başardıklarını asla sıradan insanların başarması mümkün değildi. Zekası ve çalışkanlığı sayesinde inanılmaz işler başarmıştır. Atatürk’ün kişisel özellikleri madde madde aşağıda belirtilmiştir :


1. AÇIK SÖZLÜ OLMASI

Atatürk dobra bir insandı. Düşündüklerini açık açık söylemekten asla çekinmezdi.

Atatürk kadın


2. ÇOK CEPHELİLİĞİ

Çok cephelilikten kasıt ne sadece bir fikir adamı olmuş ne de sadace uygulayıcı ve bir hareket adamı olmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve gerçek bir lider idi. Hem fikirleri ile toplumuza ve dünyaya hem de uygulamaları ile sadece bir ülkenin değil büyük bir coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Günümüzde kullanmış olduğumuz bir çok geometri teriminin bizzat Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bulunmuş olması bir tesadüf değil Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok yönlülüğü çok cepheliliği ile alakalıdır.

Advertisement

3. EĞİTİMCİLİĞİ

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Savaş meydanlarında bile kitap okumaktan geri kalmamış bir kişiliğe sahip olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk toplumunun da gelişmiş bir seviyeye gelebilmesi için büyük bir eğitim seferliliği yapmış ve Türk inkılabının en önemli adımlarınıda bu yönde atmıştır. Başöğretmen sıfatını haketmiş ve ülkemizin günümüzdeki duruma gelebilmesi için gerekli temelleri de atmıştır.


4. GURURA YER VERMEMESİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla gurur ve kibir ile hareket etmemiştir. Kurtuluş Savaşı esnasında yaşanılan zaferleri asla ve asla kendisine mal etmemiştir. Gericiler ile ve yurdumuzu işgal etmeye çalışan emperyalist güçler ile savaşında kazanılan başarıları Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla kendisine mal etmemiştir.

Gazi Musfafa Kemal Atatürk


5. HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla hayalci bir kişi değildi. Hayalleri vardı ama gerçekleşmeyecek olmayacak hayallerin ve işlerin peşinden asla gitmemiştir. Oldukça zeki ve sorgulayan bir yapısı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakikatleri daima görür ve kabul ederdi. Hakikatlere uygun bir şekilde uygun pozisyon alır ve bu şekilde kararlar alır ve yoluna devam ederdi.

Mustafa Kemal Atatürk

Advertisement

6. İDEALİSTLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını inceleyecek olursanız eğer onun başarabildiklerine ancak idealleri peşinde koşan bir kişinin hemde sıradan olamayacak bir kişinin ulaşabileceğini görürsünüz.

Atatürk


7. İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir kahin gibi geleceği görebilen ve gelecekte neler olabileceğini kestirebilen bir lider idi. Bu da belkide ülkemizi daha başka bir çok felaketlerden uzak tutmuştur. 2. Dünya Savaşı esnasında hayatta olmayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ve onun inkılapları ve düşünceleri doğrultusunda hareket eden Türkiye Cumhuriyeti etrafında dönen cehennem savaşlarından kurtulmayı başarabilmiştir. Nitekim Kurtuluş Savaşı esnasında dahi ileri görüşlüğü sebebi ile hem azminden bir şey kaybetmemiş hem de yanındakilere güç vermeyi başarabilmiş bir liderdir.

Atatürk ve Çocuk


8. İNSAN ve MİLLET SEVGİSİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletini çok severdi milleti uğruna gece gündüz çalışmış, en umutsuz zamanlarda bile milletle beraber olmayı, millete güvenmeyi kendine prensip edinmişti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur.


9. İYİ KALPLİLİĞİ

Atatürk - Nutuk Okurken

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, oldukça iyi kalpli bir insandı. İnsanlığı bekleyen felaketlere karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş, cinayetti.


10. MANTIKLILIĞI

Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştir. Bu özellik, onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır. “Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.” diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir.

Atatürk


11. METODLU ÇALIŞMASI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. Önce engelleri ortadan kaldırır, sonra hedefe varmada hiç zorlanmazdı.


12. REHBERLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir rehberin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti.

Advertisement

13. SABIR ve DİSİPLİN ANLAYIŞI

Atatürk, önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışır; sonra da kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi.

Atatürk sanat


14. SANATSEVERLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanata çok düşkündü. O, Türk milletinin engin bir sanat zevki olduğuna inanırdı. Sanatçılara da büyük önem verir ve saygı duyardı.

Atatürk


15. ÜMİTSİZLİĞE YER VERMEMESİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla ümitsizliğe düşmezdi. İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır.


16. VATAN SEVERLİĞİ

Vatan sevgisi, Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşı’nın kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni, önemli bir yer tutar.

Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti. O, kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız şartsız milletine vermiştir. Bununla milletine olan güvenini, sevgisini açıkça göstermiştir

Atatürk


17. YÖNETİCİLİĞİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları, dürüstlüğü, emir veriş tarzıyla örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Büyük kararlar vermek, kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.” diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.


31 yorum

Reply To gümüş Cancel Reply