Atatürk’ün Milli Egemenlik Sözleri

0
Advertisement

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli egemenlik ile ilgili resimli sözleri. Milli Egemenlik konusunda Atatürk tarafından söylenmiş sözler.

Atatürk’ün Milli Egemenlik Sözleri

“Hakimiyet, hiç bir mana, hiç bir şekil ve hiç bir renkte delalete iştirak kabul etmez.” K. Atatürk

“Hakimiyeti milletin uhdesinde tutmak demek, bir zerresini, sınıfı, ismi, ne olursa olsun, hiçbir makama verdirmemek demektir.” K. Atatürk

Advertisement

“Egemenlik, hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.” M. K. Atatürk

“Hakimiyetine sahip olan bu milletin başında bir dakika olsun, bir sultan bırakmak caiz olabilir miydi?” K. Atatürk

“Hakimiyet verilmez, alınır.” K. Atatürk

Advertisement

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Atatürk

“Hakimiyet-i milliye ve onun mahfuziyetini mütekeffil olan bugünkü şekil ve mahiyet-i idaremiz, yalnız saadet-i atiyemizi değil, belki şerefimizi, namusumuzu, bütün evsafı maneviyatımızı temin eder.” K. Atatürk

“Milli egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun.” K. Atatürk

Advertisement

“Hakimiyeti milliye düşmanlığı, müstesna bir mevkii, izzet ve şerefi haiz bulunan bir milletin, her şeyine bir anda kastetmek cürmünden başka bir şey değildir.” K. Atatürk

“Özgürlüğün de, Eşitliğin de, Adaletin de dayanak noktası Milli Egemenliktir.” K. Atatürk

Advertisement

“Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar bata, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya makhkumdur. “M. K. Atatürk.


Leave A Reply