Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem Çalışmaları, Müzik Hakkındaki Düşünceleri

2
Advertisement

Atatürk ve Müzik. Atatürk’ün sanata, müziğe, müzik eğitimine verdiği önem ve bu konudaki çalışmaları, Atatürk’ün müzik hakkındaki düşünceleri.

Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk diğer sanat dallarına olduğu gibi müzik konusuna da önem vermiş ve bir konuşmasında; “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip, evrensel müzikte yerini alabilir.” demiştir.

Atatürk

Atatürk sanata çok büyük önem vermiştir. “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkar olamazsınız.” sözü ile sanata verdiği önemi vurgulamıştır. Ülkemizde müzik, resim, heykel gibi sanat dallarının gelişmesi için elinden gelen çabayı göstermiş, güzel sanatlarla ilgili okullar açılmasını sağlamıştır. M. Kemal, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara, İzmir ve İstanbul’da konservatuvarlar açılmasını sağlamıştır.

İlk Opera

İlk Türk operasının hazırlanması için ünlü müzisyen Adnan Saygun‘u görevlendiren Atatürk, Cemal Reşit Rey‘e de ilk konservatuvarı kurdurmuştur. Türk müziğinin akademik altyapısının da güçlü olması gerektiğine inanmış ve eğitim amacıyla genç Türk müzisyenlerini yurt dışına göndermiştir. Bu müzisyenler, geri dönüşlerinde Türkiye’ye dağılarak Türk müziğinin ve dolayısıyla Türk sanatının kalkınmasını sağlamışlardır.

Advertisement

Cumhuriyet Döneminde müzik konusuna önem verilmiştir. Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda müzik öğretmeni ve sanatçı yetiştirmek amacıyla 1924 yılında Ankara’da Musiki Muallim Mektebi açılmıştır.

Daha sonra uzmanların görüşü doğrultusunda, Türkiye’deki müzik kurumları Musiki Muallim Mektebi içerisinde üçe ayrılmıştır : Serbest Müzik Okulu (Koservatuar), Öğretmen Okulu (Musiki Muallim Mektebi) ve Tiyatro Okulu

Atatürk'ün Müzik Hakkındaki Düşünceleri

Atatürk’ün Müzik Hakkındaki Düşünceleri

Atatürk büyük bir devrimci idi. Atatürk, Avrupa’nın yüzyıllarca süren gelişim evresinin büyük bir kısmını sadece 15 yılda başarabilecek bir liderdir. Atatürk’ün müziğe karşı ilgisiz olması ise kesinlikle düşünülemezdi. Atatürk müziği çok sever ve sanatçılara da büyük bir saygı duyardı. Özellikle memleketi olması bakımından Rumeli türkülerini ayrı bir sevmiştir.

Atatürk özellikle Sofya’da bulunduğu dönemlerde çok sesli klasik müzik ve opera konserlerine katılmış ve burada tanımış olduğu bu müzik türünün de Türk kültürüne empoze edilebilmesi için yaşamımızın içerisinde olması için önderlik etmiştir.

Müziksiz bir hayatın var olmayacağına inanan Mustafa Kemal Atatürk bir çok defalarda sevdiği şarkılara türkülere bizzat eşlik de etmiştir. Onun döneminde yurt dışına müzik eğitimi alabilmesi için bir çok öğrenci gönderilmiş ve bu öğrencilerin daha sonra müzik sanatı konusunda birer öncü olması da hedeflenmiştir.

Advertisement

Atatürk bir defasında aşağıda görülen sözü söyleyerek sadece müzik sanatçılarına değil her türlü sanata ve sanatçıya karşı olan ilgisini ve saygısını belirtmiştir.

“Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”


2 yorum

Leave A Reply