Atatürk’ün Resim ve Heykel Sanatına Verdiği Önem

2

Atatürk’ün resim ve heykel sanatına olan bakış açısı ile ilgili yazı. Atatürk ve sanata verdiği önem.

Atatürk ve Sanat

Advertisement

Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkının güzel sanatların önemli kollarından resim ve heykeltıraşlıkta da ilerlemesi için birtakım faaliyetler yürütmüştür. Cumhuriyet Döneminde tüm Türk ressamların cumhuriyet ve inkılapları resmetmelerini sağlayarak, millî birliğin sanat alanına yansıması hedefine ulaşmıştır. Tüm Türkiye’de heykel ve anıt dikilmesine başlanması da, onun getirdiği yeniliklerden biridir. Büyük Önder’in bu çalışmaları sonucu, Türkiye’de resim ve heykel sanatları önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir.

Türk milletinin sanatsal geçmişine de sahip çıkan Atatürk, 1937 yılında Resim ve Heykel Müzesi’ni açarak, cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemin sanatsal ürünlerini aynı çatı altında bir araya getirmiştir.

Atatürk sanat

Atatürk Osmanlı Devleti’nden kalan Sanayi-i Nefiseyi imar ettirerek Güzel Sanatlar Akademisi haline getirmiştir. Ayrıca burada yetişen birçok sanatçıyı kendilerini geliştirmeleri için Avrupa’nın sanat merkezlerine göndermiştir. Resim, heykel ve mimarlık bölümlerinden çok sayıda öğrenci Almanya, Avusturya ve Fransa’ya gönderilmiştir.

Advertisement

Atatürk’ün yaşadığı dönemlerde Türk ressamları yurdun dört bir yanına gitmişler ve yeni eserler meydana getirmişlerdir. Bu eserler Ankara’da “İnkılap Sergisi” adı altında sergilenmiştir. “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri” konulu sergi Atatürk’ün katılımı ile açılmıştır.


2 yorum

Leave A Reply