Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi ile Vatanseverliği Hakkında Yazı / Bilgi.

0

Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, vatanseverliği ile ilgili yazı, bilgi. Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi hakkında bilgi.

Atatürk Dinlerken

Advertisement

Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi

Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Millet sevgisinin ayrılmaz bir parçası olan vatan sevgisi, onun fedakârlıklarla dolu hayatının her döneminde, hayranlıkla söz edilecek hatıralarla doludur. Her şeyi göze alarak Milli Mücadeleye girişmesi, ondaki vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü ve onun fedakârlığını açıkça göstermektedir.

Vatan savunmasını her şeyden önemli gören Atatürk’e Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran da bu eşsiz vatan sevgisi ve milletine olan büyük güveni olmuştur. “Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.” sözleri ve inancı, Milli Mücadele’de kendisine ve milletine rehber olan onu başarıya ulaştıran temel düşünce olmuştur.

Vatanı için her türlü zorluğa katlanan Atatürk, hayatının en zor günlerinde kendisini eritip bitiren hastalığıyla mücadele ederken bile vatanını ihmal etmemiş, Hatay’ın Türkiye’ye katılması için gayretlerini sürdürmüştür. Vatanı ve milleti için yaptığı hizmetleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahip olan Atatürk, hayatı boyunca yurdunu, dünyanın en gelişmiş ve en çağdaş memleketleri düzeyine çıkarmak için mücadele etmiştir. “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” sözleriyle vatana olan sevgisini açıkça ortaya koymuştur. Onun vatan sevgisini gösteren önemli olaylardan birisi İngiltere Kralı Edward’in Türkiye ziyareti sırasında yaşanmıştır.

İngiltere Kralı Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek, Dolmabahçe Sarayı’na gelmişti. Deniz dalgalı olduğu için kralın bindiği motor dalgalar nedeniyle inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı rıhtımdan almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince, Atatürk; “Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elinizi kirletmez!” diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı. Bu örnek, Atatürk’ün vatanseverliğini açıkça göstermektedir.

Advertisement

Atatürk yaptığı her şeyi Türk milletine dayanarak, Türk milletine güvenerek ve bu milletin büyüklüğüne inanarak yapmıştır. Onun vatanseverliği aslında milliyetçiliği ile iç içedir. Atatürk Türk milletine âşıktır, ona saygı ve sevgiyle yürekten bağlıdır. Bunun için de en gelişmiş milletlerin seviyesine ulaşmayı, hatta bu seviyeyi aşmayı Atatürk Türk milletine hedef olarak seçmiştir. Türk gençliğine düşen görev de bu yolda çalışmaktır.


Leave A Reply