Atatürk’ün Yabancı Sermaye ve Türkiye Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Yabancı Sermaye ve Türkiye konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

Advertisement

YABANCI SERMAYE VE TÜRKİYE
• Geçmişin ve düşmanların, ülke ve ulusumuzu büyük-uygarlık dünyasıyla birlikte kalkınmaktan engellemiş olan zincirleri, bugün bizi, az zamanda olağanüstü girişimler yapmaya zorluyor. Ancak bu zorunluğun yerine getirilmesi ve açığın kapatılması, bugünkü parasal gücümüzün üstündedir. Bundan dolayı hükümetimizin her uygar devlet gibi, dış borçlar almasına gerek vardır. Şu kadar ki, borç alınan yabancı paralarını, şimdiye dek Osmanlı Hükümetlerinin yaptığı biçimde, ödemekle yükümlü değilmişiz gibi, amaçsız savurganlık ve tüketicilik ile borçlar yükümüzü artıracak şekilde kullanarak parasal (mali) bağımsızlığımızı tehlikeye sokmaya kesinlikle karşıyız.

• Devlet yapısını yaşatmak için dışarıya başvurmaksızın ülkenin kaynakları ve gelirleriyle yönetme yolisrını ve önlemlerini bulmak gerek ve mümkündür.


Leave A Reply