Atatürk’ün Yaratıcılığı ve Cesareti

0

Atatürk’ün yaratıcı zihniyeti, yaratıcılığı ve cesareti nedir? Atatürk’ün yaratıcılığı ve cesareti hakkında örnekler, yazı.

Advertisement

Atatürk’ün Yaratıcılığı ve Cesareti

Atatürk, büyük işler görme ve eserler ortaya koyma yeteneğine sahip, dehasını yaratıcı zihniyetiyle birleştirebilen bir liderdir. Dehası, onu olağanüstü durumlarda başka kimsenin yüklenemeyeceği işleri görmeye itmiştir. Alışılmış bir düzenin ve hayat tarzının dışında yenilikler ortaya koyması, kimsenin düşünemediği veya cesaret edemediği inkılâp hareketlerini ve ileriye yönelik atılımları gerçekleştirmesi bu dehanın ürünüdür.

Atatürk’ün bu zihniyetini askerlik, siyaset, devlet adamlığı, alanlarında yapmış olduğu inkılâp ve yenileşme çalışmalarında açıkça görmekteyiz. Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında ortaya koyduğu savaş taktikleri onun ne kadar kabiliyetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Türkiye Devleti’nin idare şekli olarak “Cumhuriyet” idaresini kabul ettirmesi, yaratıcılığı ve cesareti sayesindedir. XX. yüzyılın başları, saltanatın ve hilafetin güçlü taraftarları olduğu ve milletin bundan başka bir idare şekli tanımadığı bir dönemdi. Cumhuriyet’in iyi bir idare şekli olduğunu bilmelerine rağmen, bazı aydınların, böyle bir idare şeklinin Türkiye’de uygulanacağına inanmaları, hatta hayal etmeleri bile mümkün değildi. Milli Mücadele’yi zaferle sonuçlandırdıktan sonra Atatürk’ün saltanatı kaldırması ve çok geçmeden de Cumhuriyet’i ilan etmesi de onun yaratıcı zihniyetinin bir sonucudur.

Atatürk, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilerek medrese ve okul ikiliğine son verilmesi, Anayasa’dan dini hükümlerin çıkarılması ve laiklik ilkesinin getirilmesi gibi çok önemli inkılâpları (devrimleri) yaratıcı düşüncesi ve cesaretiyle gerçekleşmiştir.

Çağdaşlaşma ve ilerleme yolunda çok kısa sürede yapılan inkılâp (devrim) hareketlerinin her biri onun cesaretini ve yaratıcı gücünü gösterir. Çok kısa bir zamanda Türkiye’yi çağdaş, modern ve laik bir devlet yapısına kavuşturan Atatürk, Türk milletinin, dinamik ve yenilikçi özelliklerini ortaya çıkarmıştır.

Advertisement


Leave A Reply