Ateş Geçitleri (Üç Yüz Ispartalının Öyküsü) Kitap Özeti – Steven Pressfield

0
Advertisement

Steven Pressfield’in Ateş Geçitleri kitabının konusu nedir? Ateş Geçitleri kitabının özeti, karakterleri, konusu, anafikri ve kitap hakkında yorumlar.

Ateş Geçitleri

Ateş Geçitleri

KİTABIN ADI :Ateş Geçitleri
KİTABIN YAZARI :Steven Pressfield
YAYIN EVİ VE ADRESİ :Bilge yayınevi / Molla Fenari Sok. No:17/3 Cağaloğlu/İSTANBUL
BASIM YILI :Mart – 2001

1)KİTABIN KONUSU:

Eski bir toplum olan Ispartalıların hayat felsefeleri ve bu toplumun, batıya doğru ilerleyen büyük Pers kuvvetleri ile yaptığı savaş anlatılmaktadır.

2)KİTABIN ÖZETİ:

M.Ö. 4810 yılında Kral Kserkses emrindeki, Herodot’un belirttiğine göre, iki milyon askerden oluşan Pers İmparatorluk orduları Hellespontos’u geçerek, Yunan’ı istila etmek üzere yola çıktılar.

Çaresiz kalan Ispartalılar, bir oyalama taktiği olarak Termopilai geçidine üç yüz seçilmiş asker gönderdiler. Burada ,dağlarla deniz arasındaki geçitler o kadar dardı ki, Pers kuvvetlerinin en azından bir kısmının etkisiz kalacağını umuyorlardı.

Advertisement

Canlarını feda etmeye hazır seçkin bir kuvvet bir kaç günde olsa istilacı milyonları durdurabilirlerdi.
Üç yüz Ispartalı ve müttefikleri, istilacılara yedi gün boyunca karşı koyabildi. Sonunda yenildikleri ana kadar, silahları parçalanıp tükendiğinde bile (Herodot’un kayıtlarında belirttiği gibi) ” dişleriyle ve elleriyle” savaştılar.
Ispartalılar ve Thespialı müttefikleri, kanlarının son damlasına kadar savaşmışlardır; kendi canlarını feda ederek gösterdikleri bu cesaret sayesinde Yunanlılar bir araya gelerek: o güz ve o bahar, Persleri, Salamis ve Plataiai’de mağlup ederek, Batı’da yeni yeni filizlenmekte olan demokrasi ve bağımsızlık kavramlarını henüz beşikteyken yok olmaktan kurtamışlardır.

Bugün Termopilai’de iki anıt kalmıştır. Bunlardan yeni olanı, orada şehit düşen kralın onuruna Leonidas Anıtı adını taşır. Üzerindeki yazıtta, Kserkses’in Ispartalılardan silahlarını bırakmalarını istemesi üzerine kralın verdiği yanıt kazılıdır. Leonidas’ın yanıtı iki sözcükten oluşur: Molon labe. “Gel ve bunları kendin al.”
İkinci anıt, eski olanı, Şair Simonides’in sözlerini taşır. Bu dizeler tüm savaş yazıtlarının en ünlüsüdür:

Yoldan geçen yabancı, git Ispartalılara söyleki ;
burada onlara hep sadık kalan bizler yatmaktayız.

Tüm Ispartalı ve Thespialı askerler kahramanca savaşmışlarsa da , hepsinin en cesuru olarak Ispartalı Dienekes gösterili.söylentiye göre savaşın arifesinde bir Trakya yerlisi on Pers okçularının ne kadar kalabalık olduklarını anlatmak için, attıkları okların güneşin yüzünü örttüğünü söylemiştir. Dienekes buna yanıt olarak gülmüş ve “İyi . öyleyse biz de gölgede savaşırız,” demiştir.

3)KİTABIN ANA FİKRİ:

Korku duygusu çok iyi bir şekilde incelenmiştir. Gerçek bir savaşçının ve liderin vasıfları çok iyi anlatılmıştır.

4)KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Advertisement

Olaylar çok akıcı bir şekilde işlenmiştir. Tarih , aşk ve savaş konuları soyut bir şekilde incelenebilmiştir.
POLYNİKES: Çok iyi bir savaşçı ve katı bir öğretmendir.


Leave A Reply