Ateş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları Ateş Konulu Atasözü

2
Advertisement

İçinde ateş kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları. Ateş konulu, ateş hakkında atasözleri ve açıklamaları.

Ateş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka plan kaynak: pixabay.com

Ateş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** altın ateşte, insan mihnette belli olur
  altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.
 • *** ateş demekle ağız yanmaz
  kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarara sokmuş olmaz.
 • *** ateş düştüğü yeri yakar
  bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez.
 • *** ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz.
 • *** ateş olsa cirmi kadar yer yakar
  hasmın pek önemsenmediğini anlatan bir söz.
 • *** ateşle barut bir yerde durmaz (olmaz)
  kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.
 • *** ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
  duygusuz insanlar, kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa çocuklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler.
 • *** az ateş çok odunu yakar
  az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.
 • *** barutla ateş bir yerde durmaz
  kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.
 • *** boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş
  çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.
 • *** maşa varken elini ateşe sokma
  başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.
 • *** üç göç, bir yangın yerini tutar
  bir yerden başka bir yere taşınırken bazı eşya kırılır, dökülür, kaybolur, birçok kez taşınma sonunda bu eşya yangın artığına döner.
Barutla Ateş Bir Yerde Durmaz:

ANAFİKİR : Zıt yapıda olan kişi ve düşüncelerin bir arada yaşaması istenmeyen sonuçlara yol açar. Yaşadığımız dünyada zıtlıkların olması doğaldır. Çünkü her şey zıttıyla bilinir. Gerçek değerlere zıtlıklarıyla ulaşırız. İyiliğin değerini bilmemiz için kötülüğü, güzeli bilmemiz için de çirkini tanımamız gerekir. Ancak bunların birlikte tutulmaması gerektiğini de unutmayalım. Kötüyü iyi, çirkini güzel kılmak için birlikte tutulmaları gerektiği yerler olabilir ancak, öyle zıtlıklar da var ki bunların bir arada bulundurulması, istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Öylelerini tanımalı ve her ne pahasına olursa olsun ayrı tutmalıyız.

Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz:

ANAFİKİR: Her olayın bir belirtisi vardır. Gizli yapılan işler, er geç ortaya çıkar. Çünkü gerçekler asla saklanamaz. Gerçeklerin anlaşılması zamana bağlıdır. Gizli tutulan iş ile ilgili ayrıntıların tümü bir anda ortaya çıkmaz. Önce, söz konusu gizli iş ile ilgili küçük bir belirti ortada dolaşmaya başlar. Ortaya çıkan bu belirtiyi, artık saklamanın yararı olmaz. Saklamaya çalışmak, kendini aldatmak olur. Belirtiden kısa bir süre sonra, gizlenen olayın tümü anlaşılır.

Ateş Düştüğü Yeri Yakar:

ANAFİKİR: Felaketlerden en çok etkilenenler, en büyük acıyı çekerlerdir. Üzüntü, acı, beklenmedik olayların kişide yarattığı olumsuz duygulardır. Felaket diye adlandırılan bu durumlar, kişiyi normal yaşamından alıkoyar, uğradığı maddi – manevi kayıplar yüzünden üzer. Başkalarının verdiği teselli çektiği acıyı dindirmeye yetmez. Çünkü kendi başlarına böyle bir felaket gelmediği için çekilen acının derecesini bilemezler. Fakat bütün bunlara rağmen elden geldiğince acı çekenin yardımına koşmak bir insanlık görevidir. Kendi başımıza böyle bir felaket geldiğinde, başkalarının neler yapmasını bekleyebileceğimizi düşünüp, ona göre davranırsak, insanlık görevimizi yapmış sayılırız.

Ateş Neyden Oluşur?

Ateş nedir? Isı ve ışık ürettiğini biliyorsunuz, ama hiç kimyasal bileşimini veya madde durumunu merak ettiniz mi?

Ateşin Kimyasal Bileşimi

Ateş, yanma adı verilen kimyasal reaksiyonun sonucudur. Yanma reaksiyonunun belli bir noktasında tutuşma noktası olarak adlandırılan alevler üretilir. Alevler öncelikle karbondioksit, su buharı, oksijen ve azottan oluşur.

Advertisement

Ateşin Madde Durumu

Bir mum alevi veya küçük bir yangında, bir alevin içindeki maddelerin çoğu sıcak gazlardan oluşur. Hararetli bir ateş, gaz atomlarını iyonize etmek ve plazma denilen maddenin durumunu oluşturmak için yeterli enerjiyi serbest bırakır. Plazmayı içeren alevlere örnek, plazma meşaleleri ve termit reaksiyonu tarafından üretilenlerdir.

Ateş Neden Sıcaktır?

Ateş ısı ve ışık yayar, çünkü alev üreten kimyasal reaksiyon ekzotermiktir. Başka bir deyişle, yanma esnasında gerekenden daha fazla enerji açığa çıkarır. Yanmanın meydana gelmesi ve alevlerin oluşması için üç şey bulunmalıdır: yakıt, oksijen ve enerji (genellikle ısı şeklinde). Enerji reaksiyona başladığında, yakıt ve oksijen mevcut olduğu sürece devam eder.


2 yorum

Leave A Reply