Ateş İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Ateş Geçen

0
Advertisement

İçinde ateş kelimesi geçen deyimler nelerdir? Ateş ile ilgili deyimler, açıklamaları. Ateş hakkında deyimler ve anlamları

Ateş İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ateş İle İlgili Deyimler

 • *** ateş açmak
  ateşli silahla mermi atmaya başlamak.
 • *** ateş almak
  1) yanmak, tutuşmak; 2) ateşli silah patlamak; 3) mec. coşmak: “Bir sözden, bir asker geçişinden, bir düşünceden yüreği parlar, gönlü ateş alır.” -M. Ş. Esendal. 4) mec. telaşlanmak, heyecanlanmak; 5) mec. öfkelenmek; 6) mec. acele davranmak, acele etmek.
 • *** ateş almaya mı geldin?
  uğradığı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenen bir söz.
 • *** ateş bacayı (saçağı) sarmak
  bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak.
 • *** ateş gibi
  1) çok sıcak; 2) zeki, çalışkan ve becerikli; 3) kıpkırmızı.
 • *** ateş gibi kesilmek
  beklenmedik bir olay karşısında öfke sonucu kanı beynine sıçramak: “Yüzüm nasıl bir hâl aldı bilmiyorum fakat ateş gibi kesildiğini iyi biliyorum.” -T. Buğra.
 • *** ateş gibi yanmak
  ateşi yükselmek: “Alnı, yanakları ateş gibi yandığı hâlde vücudu tir tir titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu.” -H. Taner.
 • *** ateş kesilmek
  1) çok kızgın davranışlarda bulunmak, ateş püskürmek; 2) sonradan çok çalışkan, hareketli ve becerikli olmak.
 • *** ateş kesmek
  ateşli silahlarla yapılan atışa son vermek.
 • ***ateş pahası
  çok pahalı
 • *** ateş püskürmek
  çok öfkeli olmak: “Parça parça morarmış yüzüyle ateş püskürüyordu.” -A. Ş. Hisar.
 • *** ateş saçmak
  çok kızmak, çok öfkelenmek.
*** ateş vermek
tutuşturmak.
 • *** ateş yağdırmak
  1) ateşli silahlarla aralıksız mermi atmak; 2) mec. çevresindekilere ağır sözler söylemek.
 • *** ateşe tutmak
  1) az ısıtmak; 2) üzerine ateşli silahla mermi atmak.
 • *** ateşe vermek
  1) ateş içine sokmak: “Bir parça büküyor, onu tekrar ateşe verinceye kadar evvelki hazır oluyordu.” -M. Ş. Esendal. 2) bir yeri kasten yakmak, kundak sokmak; 3) mec. aşırı telaşa ve sıkıntıya düşürmek; 4) mec. bir ülkeyi savaşa sokarak veya kargaşa ve karışıklık yaratarak sıkıntı ve yıkıma uğratmak.
 • *** ateşe vurmak
  bir yemeği pişmek üzere ocağa koymak: “Taş ocağın üstünde, ateşe vurduğu güveçten, kaynayan etin kokusu geliyordu.” -N. Cumalı.
 • *** ateşe vursa duman vermez
  pek cimri olanlar için söylenen bir söz.
 • *** ateşi başına vurmak
  çok öfkelenmek, sinirlenmek, coşmak.
 • *** ateşi çıkmak (yükselmek)
  hasta vücut ısısı olağandan çok artmak.
 • *** ateşi düşmek
  hastanın ateşi geçmek veya azalmak.
 • *** ateşi uyandırmak
  sönmek üzere olan ateşi canlandırmak.
 • *** ateşini almak
  1) yüksek vücut ısısını düşürmek: Alnına sirkeli bez koyun, ateşini alır. 2) derece ile ateşi ölçmek; 3) mec. acıyı, yanmayı azaltmak.
 • *** ateşle oynamak
  pek tehlikeli bir işle uğraşmak.
 • *** ateşler içinde yanmak
  1) hasta çok ateşli bir durumda olmak; 2) mec. bir şeye fazlasıyla tutulmak.
*** başını ateşlere yakmak
başına büyük bir dert almak.
 • *** (birine) ateş basmak
  kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek.
 • *** (birinin) ateşine yanmak
  bir kimse yüzünden zarara uğramak.
 • *** içine ateş atmak
  aşırı acı, sıkıntı veya üzüntü verecek davranışta bulunmak: “Nazmiye’nin içine avuçla ateş atıp evden içeri giriyor ama başını kaldırıp pencereye bakmıyordu.” -O. Kemal.
 • *** içine ateş düşmek
  büyük bir acı ve üzüntünün etkisi altına girmek: “Pamuk zamanı gelince, köylüler Toros’tan pamuğa dökülünce içine bir ateş düştü, duramaz oldu.” -Y. Kemal.
 • *** içinin ateşi küllenmek
  sıkıntıdan kurtulmak: “İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu …” -H. R. Gürpınar.
 • *** iki ateş arasında kalmak
  zor bir durumda karar verememek.
 • *** kendini ateşe atmak
  bile bile tehlikeli bir işe girişmek: Kendinizi ateşe atıyorsunuz
 • *** yüreğine od (ateş) düşmek
  felakete uğramak, çok üzülmek: “Adam odur ki komşusunun ineği dişi doğurdu der, yüreğine od düşer.” -M. Ş. Esendal.
 • *** yüreğini ateş almak
  aşırı üzülmek, fazla üzüntüden içi yanmak: “Gülbahar’ın yüreğini ateş almış yanıyordu.” -Y. Kemal.
 • *** ağzının içi yangın yerine dönmek
  ağzının tadı bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek: “Ağzımın içi yangın yerine dönüp yine de ağrılar kesilmeyince çok sıkıntılı bir vaziyete düştüm.” -R. N. Güntekin.
*** yangın bacayı sarmak
durum olağanüstü kötüye gitmek.
 • *** yangın yerine dönmek
  çok kalabalıklaşmak.
 • *** yangına körükle gitmek
  gerginliği, uzlaşmazlığı artıracak biçimde davranmak: “Bey, bana teselli verecek yerde sen de yangına körükle gidiyorsun.” -H. R. Gürpınar.
 • *** yangına vermek
  tutuşturmak, bir şeyi bilerek yakmak.
 • *** yangından mal kaçırır gibi
  bir işte gereksiz telaş ve ivedilik göstererek, herkesten saklamaya çalışarak.
 • *** yangını körüklemek
  gerginliği, anlaşmazlığı artırmak.


Leave A Reply