Ateş Nasıl Söndürülür?

0

Yanan ateşi söndürmek için ne yapmak gerekir? Yangın nasıl söndürülür? Yangın söndürmek için bilinmesi gerekenler.

Hava gazı ocağındaki ateşi söndürmek çok kolaydır. Yapacağınız iş hava gazı musluğunu kapatmaktır. Ondan sonra yanacak bir şey kalmaz. Yanacak başka bir şey olmayınca ateş te söner.

Bir ateşi söndürmek istediğiniz zaman yanacak şeyi her zaman yok edemezsiniz. Bir çok ateşler başka türlü söndürülür.

Ateş yakmağı öğrenirseniz, ateşi söndürmenin iki başka yolunun ne olduğunu kendiniz de bulursunuz. Bu yollardan birisi ateşten havayı ayırmaktır. Buna ateşi bastırmak denir. Ateş, oksijen olmadan yanmaz. Ateşi söndürmenin bir başka yolu da yanan şeyi soğutmaktır. Ateş yakmak için, yakmak istediğiniz şeyi yanmaya yeter derecede ısıtmak gerekir. Eğer yanan şey yeter derecede soğutulacak olursa yanması durur.

Bir ateşi bastırmanın bir çok yolları vardır.

Ateşi bastırmak için kum kullanılabilir. Kampçılar ateşlerini çok defa kum veya toprak ile söndürürler.

Yanan sigaraların üstlerine basarak söndüren kimseleri görmüş olabilirsiniz. Yanan sigaranın üstüne basmak havanın ateşe gitmesine engel olur ve bu yüzden ateşi söndürür.

Bazen insanlar ateşi istemeden bastırarak söndürürler. Büyük fırına konan kömür bazen havanın ateşe ulaşmasına engel olarak ateşi söndürebilir.

Mumlar, çok defa mum külâhları ile söndürülür. Külahın ucundaki küçük metal kısım havayı kapatarak aleve gitmesine en gel olur, aynı zamanda yanan mumu soğutur, ve bu suretle mumun sönmesine yardım eder.

Bir çok ateşler suyla söndürülür. Su, yanan şeyi soğutur. Ateşi bastırmağa da yardım eder. Su, sıcak ateşe çarpınca bir kısmı buhar olur. Buhar havayı ateşten ayırdığı için ateşi bastırmak suretiyle söndürülmesine de yardım eder.

Bazı ateşler su ile söndürülmez. Benzinle dolu bir varilin tutuştuğunu farzediniz. Benzin sudan hafiftir. Eğer benzin varilinin içine su koyacak olsanız su varilin dibine gider. Benzin suyun üstüno çıkar ve yanmaya devam eder. Ateşe su koymağa devam ederseniz benzin varilden taşar, alev etrafa yayılır. Benzin alevleri kum, toprak veya bazı kimyasal maddelerle bastırılır.

Ateşi söndürmede en etkili yöntemlerden biri de yangın tüpü kullanmaktır. Yangın söndürme tüpünün içinde karbondioksit gazı bulunur. Bu gaz yanan ateşin üzerine sıkıldığında yangının hava ile teması kesilir ve ateş söner. Ancak yangın tüpleri büyük ateşleri, orman yangınlarını söndürmek konusunda pek fazla işe yaramaz.

Büyük yangınlar nasıl söndürülür ?

Büyük şehirlerde yangınlar çok olur. Yurdumuzun her şehrinde bu yangınları söndürmek için itfaiye teşkilâtı vardır.

İtfaiye görevlileri yangın söndürmede kullandıkları teçhizatlarla yangına müdahale ederler. Büyük orman yangınlarında havadan da müdahale gerekebilir. Bunun için rüzgarın uygun olması gereklidir. Su taşıyan helikopterler, yangın söndürme uçakları sularını yangının olduğu bölgeye boşaltırlar. Bunun için denizin yakında olması ve suyu hızlıca doldurabilmek önemli bir avantajdır.

Küçük bir yangını söndürmek büyüğünü söndürmekten çok daha kolaydır. Bunun için itfaiyeciler yangın büyümeden yetişmeye çalışır.

İtfaiyeciler bazen yangını söndürmek için su yerine kimyasal maddeler kullanırlar. Bununla beraber çoklukla kullandıkları sudur.

Eğer bir yangın çabuk söndürülmezse söndürülmesi çok güç bir hale gelebilir. Yangınlar bazen o kadar çabuk yayılır ki itfaiyeciler bu yayılmayı önlemek için çevresini boşaltırlar. Eğer yangın, üstünde yanacak bir şey olmayan büyük boş bir yere gelirse bu yeri geçemez.

Ormanlarda bir çok gözetleme istasyonları veya yangın kuleleri bulunur. Bu kuleler yüksek yerlere yapılır. Orman yangınları bu kulelerden gözetlenir. Yangın kulesindeki adam bir orman yangınının dumanını görür görmez telefon eder. Bu telefon üzerine itfaiyeciler derhal yangını söndürmeye gider. Orman yangınları söndürme yollarından birisi yangının önünde geniş bir yer açmaktır. Orman yangınlarını söndürürken çok defa su kullanılamaz. Tabii büyük yangınlardan korunmanın en iyi yolu yangının çıkmasına meydan vermemektir. Yangın hususunda eğer herkes gereği gibi dikkatli olursa itfaiyecilerin işi çok daha azalır.


Leave A Reply