Ateş Neyden Oluşur?

0
Advertisement

Ateş neyden oluşmuştur? Ateşin yanması, özellikleri ve kimyasal bileşimi nedir? Ateş neden sıcaktır? Ateş hakkında bilgi.

Ateş Neyden Oluşur?

Ateş nedir? Isı ve ışık ürettiğini biliyorsunuz, ama hiç kimyasal bileşimini veya madde durumunu merak ettiniz mi?

Ateşin Kimyasal Bileşimi

Ateş, yanma adı verilen kimyasal reaksiyonun sonucudur. Yanma reaksiyonunun belli bir noktasında tutuşma noktası olarak adlandırılan alevler üretilir. Alevler öncelikle karbondioksit, su buharı, oksijen ve azottan oluşur.

Ateşin Madde Durumu

Bir mum alevi veya küçük bir yangında, bir alevin içindeki maddelerin çoğu sıcak gazlardan oluşur. Hararetli bir ateş, gaz atomlarını iyonize etmek ve plazma denilen maddenin durumunu oluşturmak için yeterli enerjiyi serbest bırakır. Plazmayı içeren alevlere örnek, plazma meşaleleri ve termit reaksiyonu tarafından üretilenlerdir.

Advertisement

Ateş Neden Sıcaktır?

Ateş ısı ve ışık yayar, çünkü alev üreten kimyasal reaksiyon ekzotermiktir. Başka bir deyişle, yanma esnasında gerekenden daha fazla enerji açığa çıkarır. Yanmanın meydana gelmesi ve alevlerin oluşması için üç şey bulunmalıdır: yakıt, oksijen ve enerji (genellikle ısı şeklinde). Enerji reaksiyona başladığında, yakıt ve oksijen mevcut olduğu sürece devam eder.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?