Ateşleme Sistemi Nedir?

0

Ateşleme Sistemi Nedir? Ateşleme sistemi ne işe yarar, nasıl çalışır? Ateşleme sistemi hakkında genel bilgi.

Advertisement

Ateşleme Sistemi Nedir?

Ateşleme sistemi, benzin motorunda, silindirlerdeki yakıt-hava karışımını ateşleyen elektrik kıvılcımını yaratmakta kullanılan aygıtlar bütünüdür. Silindirlerdeki bu yanma hareket ettirici kuvvetin kaynağıdır.

Ateşleme sisteminin temel bileşenleri, akümülatör, indüksiyon bobini (marş motoru), bobinden belirli zaman aralıklarıyla yüksek gerilim boşalımı sağlayan kesici (platin) distribütör ve bujilerdir. Akümülatör genellikle, sistem içinde yaklaşık 40 bin volta yükseltilen 12 voltluk bir elektrik akımı üretir. Distribütör, aralıklarla gelen yüksek gerilimli akımı, ateşleme sırasına göre bujilere dağıtır.

Eski model otomobillerin ateşleme sistemlerinde yüksek gerilimli indükleme kıvılcımlarının yaratılmasında, dönen bir distribütör kamının kumanda ettiği kesicilerden yararlanılırdı. Kapalı durumdayken ateşleme bobininin birincil sarımı üzerinden bir elektrik devresini tamamlayan kesici, kam tarafından açıldığında birincil devre kesilir, dolayısıyla da bobinin ikincil sarımlarında yüksek gerilimli bir atım oluşurdu. Yeni üretilen otomobillerin çoğunda kesicilerin yerini elektronik aygıtlar almıştır. Bunlarda, distribütör mili tarafından işletilen bir magnetik aygıt olan relüktör kullanılır. Bu aygıtla elde edilen periyodik elektrik sinyalleri, güçlendirilir ve bobine giden akımı kontrol etmekte kullanılır. Eskilere oranla daha güvenilir olan yeni sistemler, motorun daha etkili biçimde denetimini ve bujilere daha yüksek gerilimli kıvılcımlar gönderilmesini olanaklı kılmıştır.

Katı hal ateşleme sistemleri de kendisine yeni özellikler kazandıran bir evrim geçirmektedir. Örneğin, kimi ateşleme sistemlerinde, zayıf bir giriş (kesici devre) akımının çok daha güçlü bir çıkış (bobin birincil devre) akımına kumanda etmesini sağlayan transistorların kullanımıyla kesicilerin ömrü uzatılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply