Ateşte Yürümek Hakkında Bilgi

0

Ateşte yürümek nedir, kimler, nasıl yapıyor? Ateşte yürümek ile ilgili gerçekler, hakkında bilgi.

Advertisement

Ateşte Yürümek

Ateşte yürüme, Hindistan Yarımadası, Malaya, Japonya, Çin, Fiji Adaları, Tahiti, Société Adaları, Yeni Zelanda, Mauritius, Bulgaristan ve ispanya gibi dünyanın birçok yöresinde uygulanan dinsel törendir. İlkçağda Eski Yunan, Hindistan ve Çin’de’de görülmüştür.

Ateşte yürümenin çeşitli biçimlerine rastlanır. En yaygını, sığ bir çukurun tabanına yerleştirilmiş bir kor tabakasının üzerinde hızla yürümektir. İnanan kişi, rahip ya da kâhin, bazen alevli bir odun ateşinin içinden yürüyerek geçer. Fiji ve Mauritius’ta, odun korlarının yerine korlaşmış taşlar kullanılır. “Ateş banyosu” denen törende ise, inanan kişinin başından aşağı korlar dökülür ya da bu kişi yanan bir meşaleyi vücudu üzerinde gezdirir.

Ateşte yürümeye çeşitli gerekçeler gösterilir. Bazen iyi ürün alınmasına, bazen de katılanların günahtan arındırılmasına yöneliktir. Suç işlediği ya da yalan söylediği öne sürülen kişinin suçsuzluğunu kanıtlamak için de ateş sınavından geçmesi istenebilir. Yara almaksızın ateşte yürüyebilmek, kişinin suçsuzluğunu kanıtlar. Ateşte yürüyenler, yalnız inançları noksan olanların ateşten zarar gördüğüne, inançlıların korunduğuna inanırlar, inananlar, adak olarak da ateşte yürürler.

Ateşte yürüyenlerin üzerinde bazı yanıklar görülmekle birlikte, ateşten geçmeden önce korunmak için hiçbir özel önlem almadıkları düşünüldüğünde vücuttaki yanıkların olağandan çok daha az olduğu söylenebilir. Bu olgu yeterince açıklanabilmiş değildir.

Advertisement


Leave A Reply