Athena Nike Tapınağı Hakkında Bilgi

0

Athena Nike Tapınağı nerededir? Athena Nike Tapınağı tarihçesi, mimari özellikleri ve tarihi hakkında bilgi.

Advertisement

Athena Nike Tapınağı

Athena Nike Tapınağı; Atina Akropolisi’nde yer alan ve Attika-İon üslubunun en karakteristik örneklerinden biri olan Klasik dönem tapınağıdır.

Tapınak, Akropolis’in güneybatı köşesindeki Propylaion’un sağındaki setin üstünde yükselir. IÖ 480’de Persler tarafından yıkılan daha eski bir Nike Tapınağı’nın temelleri üstünde mimar Kallikrateş’in tasarımına göre kurulmuştur. Yapımına İÖ 448’de başlanmış, İÖ 441’de ara verilmiş, İÖ 432’de yeniden başlanarak İÖ 421’de tamamlanmıştır. Bina Pentelikhon mermerinden olup yaklaşık 6 m x 9 m boyutlarındadır. Ön ve arka cephelerinde dörder sütun bulunan küçük bir amphiprostylos biçimindedir.

Tapınak üç basamaklı bir kaide üstünde yükselir. Kutsal mekânı (cella) doğuya açılır. Eskiden içinde Tanrıça Athena’ nın kült heykeli dururdu. Monolit sütunların taşıdığı baştabanın (arşitrav) üstünde frizler yer alır. Frizlerin uzunluğu 25,3 m’yi bulur. Doğu frizindeki kabartmalarda tanrılar toplantısı, batı frizi kabartmalarında ise Yunan-Pers Savaşı betimlenmiştir. Tanrılar toplantısı frizi, üslup bakımından Parthenon’unkileri andırır. Batı frizinde Persleri yenik olarak gösteren savaş sahneleri çok hareketlidir.

Tapınağın çevresi Nike figürleriyle süslü korkuluk levhalarıyla çevrilidir. Bu Nikelerle bezeli levhalar, İÖ 5. yüzyılın ikinci yarısında, yeni bir güzellik ideali ortaya koymak için çalışan, hareketlerde canlılık ve inceliği, giysilerdeki çizgilerin akıcı ve uyumlu bir biçim almasını ve ışık-gölge oyunları oluşturmasını sağlamak yoluyla bazı yenilikler yapmak için uğraşan heykel sanatçılarının geliştirdiği “zengin üslup”un en önemli örnekleri arasındadır.

Advertisement


Leave A Reply