Atık Türleri ve Çevreye Etkileri

0

Atık nedir, nasıl meydana gelir? Atık türleri nelerdir? Atıkların çevreye etkileri hakkında bilgi.

Atıklar

Advertisement

Özellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları maddelerden, arta kalan ya da kullanıldıktan sonra işe yaramayan, atılan kısmına atık denir.

Atık Türleri ve Çevreye Etkileri

1. Katı Atıklar

Günlük hayatta kullanılan eşyaların ve tüketilen gıdaların atıkları çöp sorununu ortaya çıkarmıştır. Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşmeye bağlı olarak hızla artan ve değişen tüketim ile ortaya çıkan katı atıklar çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisiyle en önemli çevre sorunu haline gelmiştir. Özellikle pillerin içinde bulunan zararlı kimyasal element en önemli çevre sorunlarındandır.

Advertisement

2. Sıvı Atıklar

Denizler ve okyanuslar dünyanın en büyük çöp depolarıdır. Kanalizasyon su kirliliğinde en önemli etkendir. Maden ocakları, sanayi tesisleri, konutlar, hastaneler ve benzeri kurumlar su kirliliğini artırır.

3. Gaz Atıklar

Gaz atıklar; çevreyi kirlettiği gibi atmosferdeki sera gazlarının oranında da artışa neden olmaktadır.

Gaz atıkları;

– Nükleer santraller

Advertisement

– Sanayi tesisleri

– Taşıtlar

– Çöp depoları

– Yangınlar

– Fosil yakıtlar(kömür, petrol vb.) gibi faktörler oluşturmaktadır.


Leave A Reply