Atış Poligonu Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Atış poligonu nedir? Atış poligonu nasıl olmalıdır, kuralları, genel özellikleri, güvenlik tedbirleri hakkında bilgi.

ATIŞ POLİGONU

Atış poligonlarında atış yapmak belli kurallara bağlanmıştır. Bu kurallara, poligonlarda yapılacak tüm yarışmalarda ve antrenman ya da ısınma niteliğindeki yarışma dışı tüm atışlarda uyulması gerekmektedir.

Atış poligonlarında uyulması gereken kurallar ve poligon güvenlik tedbirleri, 91/1779 karar sayılı “Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”te şöyle belirtilmiştir:

Poligon Kuralları

Atış poligonunda yarışma ve yarışma dışı tüm atışlarda, görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır:

Advertisement

a. Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men eder.

b. Atışı idare eden görevli izin verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.

c. Silâhlar atışı idare eden görevlinin komutuyla atış hattında doldurulur ve boşaltılır.

d. Atışı idare eden görevli, atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve “ATIŞ SERBEST” komutu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.

e. Atış görevlisi tarafından muayene edilmeyen, boş ve emniyet kilidi kapatılmış durumda olmayan hiçbir silâh atış hattı dışına çıkarılamaz.

f. Emniyette olsun veya olmasın, hiçbir silâh atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.

Advertisement

g. Sıcak namlulu bir silâhın namlusunda fişek bırakılamaz.

h. Atış hattının gerisinde iken silâh kurulamaz ve doldurulamaz.

ı. Atış yapılacak veya atış yapılan silâhların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevliden başkası giremez.

i. Atış yerinde meydana gelebilecek kazalara ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, gerekli ilk yardım malzemesi ve ilâçların bulundurulması gereklidir. Yukarıda belirtilen kuralların, trap ve skeet atış ve müsabaka alanlarında, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir yere “Atış Talimatnamesi” olarak asılması zorunludur.

POLİGON GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır:

a. Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer iş yerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı ve poligonların kurulması hâlinde ise bu uzaklık aranmaz.

b. Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin izin verdiği hâllerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat, atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.

c. Bu gibi yapılarda, Uluslar Arası Atış Birliği (UIT) tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçüler aranır.

d. Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.

e. Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine neden olacak hiçbir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların yapılmasının zorunlu olması hâlinde, sekmeyi engelleyecek şekilde önlemler alınır.

Advertisement

f. Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenmelidir.

g. Atış ile hedef hattı arasındaki zemin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.


Leave A Reply