Atkestanesi Ağacı Hakkında Bilgi

0

Atkestanesi ağacı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Atkestanesi nasıl bir bitkidir ve ne gibi özellikleri bulunmaktadır.

atkestanesi

İkiçeneklilerîn atkestanesigiller familyasından bir ağaçtır. On beşe yakın değişik türü vardır.

Yüksekliği çok kere 30 metreye varan bu ağaç, yapraklarının sık olması bakımından, süs ağacı olduğu gibi, gölge ağacı olarak yollarda ve parklarda da yetiştirilir. Çiçekleri beyaz üzerine pembemsi lekelerle kaplıdır, uzun salkımlar halindedir. Meyvası biçim bakımından adi kestaneye benzer, fakat rengi daha parlak, kırmızıya yakın kahverengidir. Bunun üzerinde, dikenli, yeşil bir kabuk bulunur. Olgunlaşan meyvalar kendiliğinden düşer. Yaprakları çabuk döküldüğü için atkestanesi ancak kısa bir müddet gölge verir. Parklarda, dikenli meyvalarının düşerek oturanları rahatsız etmemesi için, çok kere mey-va vermiyen kısır bir cinsi yetiştirilir. Ayrıca «kırmızı yapraklı atkestanesi» denilen bir cinsi daha vardır.

Atkestaneslnin meyvaları yenmez. Yalnız, tazeyken koyun ve keçiler yerler. Birçok memleketlerde atkestanelerini kurutarak acılığını giderirler, başka besin maddeleriyle karıştırarak büyükbaş hayvanlara yedirirler.

Atkestanesi, bazı yerlerde/ nişastası çıkartılarak bir çeşit kola yapılmasında kullanılır. Bazı çeşitlerinin kabuklarından kınakınanın etkisini kolaylaştırıcı ilâç çıkartılır. Ayrıca, meyvalarının mayalandırılmasiyle, romatizmaya karşı kullanılan bir ilâç elde edilir.

Birkaç yüz yıl öncesine kadar Avrupa’da atkestanesi bilinmiyordu. Paris’e ilk defa 1615’te İstanbul’dan götürüldü, özenle dikildi. Ondan sonra daha başka fidanlar getirilerek, saray bahçelerinde üretildi.


Leave A Reply