Atmosferin Isı Dengesi

0
Advertisement

Atmosferdeki ısı dengesi nasıl sağlanır? Atmosfere giren ve çıkan ısı, radyasyon miktarı hakkında bilgi.

Yukarıdaki resmi tam boy olarak görmek için üstüne tıklayınız.

Güneş, ısı ve ışık şeklinde enerji salar ve bu enerji şekli dünya için pratik bakımdan biricik kaynaktır. Isı ışınlarının ve ışık ışınlarının birbirinden çok farklı oldukları sanılabilir. Mesela ışık görülebilir, fakat hissedilemez; halbuki ısı hissedilebilir fakat görülemez. Fakat gerçekte aralarındaki fark sadece dalga boylarındadır. Radyasyonların dalga boyları o derecede küçüktür ki, özel birimlerle, mikronla ya da angströmle ölçülmeleri gerekir: Bir mikron 0.0001 santimetredir ve μ (mü okunur) Grek harfiyle gösterilir; bir angström ise 0.00000001 santimetredir ve A harfiyle gösterilir.

Işık olarak gördüğümüz, görünür radyasyonların dalga boyları 0.4 ve 0.7 μ arasındadır. Bu dalga boyları menzilinin sebebi, beyaz olarak görülen ışığın, gerçekte bir renkler karışımı olmasıdır. Görünür tayfın (ışığı oluşturan renkler dizisi) bir ucunda, dalga boyu yaklaşık olarak 0.4 μ olan mor ışık ve öbür ucunda, dalga boyu yaklaşık olarak 0.7 μ olan kırmızı ışık vardır. Isı, ya da infrakırmızı radyasyon gözle görülemez ve bundan daha büyük dalga boylarına sahiptir; ultraviyole (deriyi kızartan ve keza görünmeyen) radyasyonların dalga boyları ise daha kısadır.

Eğer dünya, geçmişte güneşten almış olduğu ısının hepsini istif etmiş olsaydı, gezegenimiz milyonlarca ve milyonlarca yıl önce, parlak bir ateş haline gelmiş olurdu. Fakat çok şükür ki, durum böyle değildir. Böyle olmamış bulunmasının sebebi, her maddesel cismin enerji soğurduğu gibi enerji de salmasıdır ve genel olarak konuşulursa, her cisim için, aldığı kadar ısı saldığı bir denge sıcaklığı vardır. Bütün pratik maksatlar için, dünya bu duruma ulaşmıştır. Güneş radyasyonunun etkisi altında ne daha sıcak, ne de daha soğuk hale gelir.

Advertisement

GÜNEŞ RADYASYONU
SERA ETKİSİ


Leave A Reply