Atmosferin Sera Etkisi

0
Advertisement

Sera etkisi nedir? Atmosferin sera etkisi nasıl oluşur, ısı dengesine etkisi, sera etkisi hakkında bilgi.

Sera Etkisi:
Etrafımızdaki atmosfer dünyaya bir sera etkisi verir. Bir sera, güneş radyasyonunun büyük bir kısmının içeri girmesine ve içerideki bitkiler ve toprak tarafından soğurulmasına müsaade eder. Fakat cam, bitkiler ve toprak tarafından geriye ışıtılan enerjinin büyük bir kısmını soğurur ( bunlar güneşten çok daha düşük bir sıcaklıkta olduklarından, daha uzun dalga boylarında enerji salarlar) ve bunun bir kısmını sera içine eriye gönderir. Bu yoldan, sera içindeki sıcaklık, etraftaki havanın sıcaklığından daha yüksek tutulur. Atmosferdeki gazlar, özellikle su buharı, bir seranın camına benzer bir rol oynarlar. Hemen hemen güneş radyasyonunun hepsinin aradan geçmesine müsaade ederler, fakat dünyadan gelen radyasyonun büyük bir kısmını soğururlar ve onun bir kısmını da dünyaya geri yollarlar. Böylece atmosferdeki sıcaklık onun dışındakinden daha yüksek olur.

Atmosferdeki gazlar güneşten gelen radyasyonun geçmesine müsaade ettiğine ve dünyadan gelen radyasyonun büyük bir kısmını soğurduklarına göre, dünya atmosferinin gitgide daha ve daha sıcak olması gerekir gibi görünmektedir. Durum böyle olmadığına göre, dünyanın toptan olarak, soğurduğuna eşit miktarda enerjiyi uzaya salması gerekmektedir


Leave A Reply