Avanos Nerededir?

0

Avanos nerededir, Avanos nereye bağlıdır? Avanos’un özellikleri, tarihçesi, iklimi, bitki örtüsü, ekonomisi, Avanos hakkında bilgi.

Avanos; Nevşehir ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin doğusunda; batıdan Gölşehir, güneyden Merkez ve Ürgüp, kuzeyden Hacıbektaş, doğudan Kayseri’nin İncesu ilçeleriyle çevrilidir.

Kızılırmak Yaylası (ortalama yükseltisi 1.300 m), ilçe topraklarının büyük bölümünü kaplar. Sekili düzlüklerden oluşan yaylanın yanı sıra, Kızılırmak kıyıları boyunca uzanan ve kıyı ovaları adıyla anılan düzlükler, ilçe sınırları içinde en geniş noktasına (3-4 km) ulaşır. İlçede, büklümler çizerek doğu-batı doğrultusunda akan Kızılırmak ve Damsa Çayı gibi sular (tümü Kızılırmak’a katılır), tarım alanlarının verimliliğinde önemli rol oynar. Irmak boylarındaki söğüt ve kavak toplulukları dışında, bitki örtüsü bozkır bitkilerinden (geven, sığırkuyruğu, püren, vb) oluşur. İklim karasaldır. Kışlar sert ve karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutan 390 mm’dir. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, çavdar, kurufasulye, şekerpancarı, patates, kurusoğan, üzüm, elma, zerdali), halı dokumacılığı,çanak çömlek yapımı, hafif endüstri (tuğla, kiremit, şarap, meyve suyu, dokuma, un), turizm (peri bacaları, Topaklı Höyüğü, erken Hıristiyanlık dönemi kaya kiliseleri, yeraltı yerleşimleri) etkinliklerine dayanır.

Kızılırmak kıyısında, deniz düzeyinden 910 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 25 km uzaklıktadır. Himmetdede İstasyonu ile Kayseri-Ankara Demiryolu’na bağlanır.

Tarihçesi: İlçenin tarihinin ilk Tunç Çağı’ na kadar indiği yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Topraklı Höyüğü’nde Eski Hitit, Orta Hitit dönemlerine tarihlenen buluntular Avanos’un eski bir yerleşim bölgesi olduğunu ortaya koyar. Roma döneminde kent Venessa adını aldı. Bizans döneminde Bizans’a egemen olan ikon kırıcıların baskıları ve Hıristiyan ulularının tasvirlerinin yapılmasına karşı çıkan Arap Müslümanların etkisiyle ikon (tasvir) yanlısı Hıristiyanlar bu yöreye sığınarak peri-bacalarını mağara gibi oyup içlerine yerleştiler. 19. yüzyılda Ankara Vilayeti’nin, Kırşehir Sancağı’na bağlı olan Avanos, 1954’te Kırşehir’in, Nevşehir’ e bağlanmasıyla Nevşehir sınırları içine alındı.


Leave A Reply