Avarlar Hakkında Kısa Bilgi

0

Avarlar Kimlerdir? Avarların tarihçesi, özellikleri, Avarlar ile ilgili bilgi.

Avarlar; Yaklaşık İS 5. yüzyılda Orta Asya’dan Don Irmağı, Hazar Denizi ve Volga Irmağı çevresindeki bölgelere göçen Türk kökenli halktır. Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan Asya Avar imparatorluğu, İS 400’lerde İrtiş Irmağı’ndan Kore Yarımadası’na kadar uzanan bölgenin sınırları içinde egemenliğini sürdürdü. Avarlara bağlı olan Göktürkler, 5. yüzyıl başlarında imparatorluğu yıkınca Göktürk Hanedanı’na boyun eğmek istemeyen Avar boylarının bir bölümü Çin’e sığınıp ulusal benliklerini yitirirken bir bölümü de Batıya gitti. Batıya göçenler önce Bizans İmparatoru İustinianos’un (Jüstinyen) ordusunda hizmet gördüler; daha sonra bugünkü Balkanlar’dan Almanya’ya kadar uzanan bölgede egemenlik kurdular. Tuna boylarında oturan Slavları ve Karadeniz kıyılarında yaşayan Bulgarları yönetimleri altına aldılar; özellikle başbuğları Bayan Kağan döneminde Adriya ile Baltık denizleri, Elbe ile Dnyepr ırmakları arasındaki geniş bölgeyi baştan başa ellerine geçirerek güçlerinin doruğuna ulaştılar. 626’da uzun bir kuşatmadan sonra İstanbul surları önünden geri döndüler. Birçok Slav kabilesinin denetimlerinden çıkması üzerine Tuna ve Tisa ırmakları arasında kalan Macaristan Ovası’nı anayurt edinip imparatorluğu bu sınırlar içinde yaşatmaya çalıştılarsa da 796’da Charlemagne karşısında büyük bir yenilgiye uğrayıp bir daha kendilerini toparlayamadılar, 805’te son Avarlar da Charlemagne’ı kral olarak tanıyıp Hıristiyanlaştı ve ulusal benliklerini yitirdiler.

Advertisement

Leave A Reply