Avrupa Ekonomik Topluluğu Kuruluş Amacı

0

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) neden kurulmuştur? Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruluş amacı nedir, özellikleri hakkında kısaca bilgi.

Avrupa Ekonomi Topluluğı

Advertisement

Avrupa Ekonomik Topluluğu Kuruluş Amacı

İlk olarak 25 Mart 1957 tarihinde İtalya’nın Roma kentinde Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Roma Antlaşması’yla kuruldu. AET’nin adı, Avrupa Birliği bünyesine katıldığı Maastricht Antlaşması’yla (1992) değiştirildi ve Avrupa Topluluğu olarak anılmaya başlandı.

Topluluk, altı kurucu üye arasında, ekonomi politikalarının yaklaştırmaları yoluyla bir ortak pazarın kurulmasını, ekonomik faaliyetlerin uyum içinde gelişmesini, dengeli ve sürekli bir gelişme sağlanmasını, istikrarın artmasını, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin daha sıklaştırılmasını öngörmekteydi.

1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren Roma Antlaşması, üye ülkeler arasında önce gümrük birliğini öngördü. Roma Antlaşması’nda hedef sadece ekonomik değil ortak tarım, ulaştırma, rekabet gibi diğer birçok alanda ortak politikalar oluşturulmasıydı. Ekonomik politikaların yakınlaştırılmasıydı. Ekonomik ve parasal birlik kurulmasıydı. Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıydı.

Bu amaca ulaşmak için AET Antlaşması, yürürlük tarihinden (1 Ocak 1958) itibaren on iki yıllık bir geçiş dönemi içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanmasını öngörür. Ayrıca sosyal Avrupa’nın kurulmasını öngördü. Geçiş döneminde ortak tarım ve ulaştırma politikaları saptanacak, üye devletlerin ekonomi politikaları ve gerekli ulusal mevzuatları yakınlaştıracak ve rekabetin bozulmamasına ilişkin önlemler alınacaktı.

Advertisement


Leave A Reply