Avrupa Günü (5 Mayıs)

0

Avrupa günü ne zamandır? Avrupa günü neden kutlanır? Avrupa Gününün anlam ve önemi ile ilgili yazı.

Avrupa Siyasi Haritası

Advertisement

Avrupa Günü (5 Mayıs)

Birleşik Avrupa Devletleri kurma düşüncesi çok eskilere dayanır, ancak asıl uğraşılar 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlar. İşgale uğrayan ülkelerde bir daha yıkıntılarla, savaşla ve acılarla karşılaşmamak isteği artar. Bu arada 19 Eylül 1946’da İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Fransa’nın ve Almanya‘nın Avrupa Birleşik Devletleri içinde uyuşmalarını önerir.

Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, dışişleri bakanları bir araya gelirler. Daha sonra da başbakanlar toplanır ve 5 Mayıs 1949’da Avrupa Birliği’ni oluştururlar. Avrupa Birliği barış düzenini korumak, Avrupalıların özgürlük ve eşitlik düzeni içinde yaşamalarını sağlamak, hukuku üstün kılmak için uğraşır. Savunma ile ilgili yetkisi yoktur. Üye ülkelerin toplumsal, kültürel, ekonomik kalkınmasına yardımcı olur.

Avrupa Konseyi’nin organları şöyledir:

1- Bakanlar Kurulu: Üye ülkelerin dış işleri bakanlarından oluşur.

2- Danışma Kurulu (Assamblesi): Üye ülkelerin gönderdiği parlamentlerden (milletvekilleri) oluşur.

Advertisement

3- Sekreterlik: Avrupa Konseyi’nin en yüksek görevlisidir.

Avrupa Konseyi’nin merkezi Fransa’nın Strazburg kentidir. Üye devletlerin politikacıları burada toplanır, önemli sorunları görüşürler. Avrupa’da gelenek ve görenek bakımından çok değişik devletler ve milletler vardır. Bu nedenle de her ülke kendi bağımsızlığını korumaktadır. Bu da birleşmeyi engellemektedir.

Her yıl 5 Mayıs’ta Avrupa Günü anılır. Avrupa Konseyi’ni tanıtıcı çalışmalar yapılır.


Leave A Reply