Avrupa Hun Devleti Özellikleri, En Parlak Dönemi Atilla Hakkında

0

Büyük Hun Devletinin yıkılışından sonra başlayan göçler yolu ile Avrupa’ya ulaşan Hunların kurduğu Avrupa Hun Devleti özellikleri, Atilla dönemi.

Avrupa Hun Devleti - harita

Avrupa Hun Devleti

 • • 4. Yüzyılın ortalarından sonra Volga ırmağının ötelerinden gelen Hunlar, ilk önce Alanlarla çarpıştılar. Daha sonra Ostrogot devletini yıkan Hunlar, Vizigotları da yenerek Roma İmparatorlugu’nun Tuna sınırına ulaştılar.
 • • 434’te başa geçen Atilla, Hunlara en güçlü dönemlerini yaşattı. Dogu Roma Imparatorlugu’nu vergiye bağladılar. Orta Avrupa’ya egemen oldular. Atilla, Roma önlerine kadar ilerledi. Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hunları dağıldı. Bir kısmı Orta Asya’ya geri döndü. Bir kısmı da Avrupa’ya yerleşti.
 • • Hunlar, sağladıkları güçlü bir otorite sayesinde Kuzey-Güney ve Doğu-Batı arasındaki ticaretin gelişmesini sağlamışlardır.
 • Avrupa’ya göç ederek Kavimler Göçü’ne neden olan Hunlar tarafından kurulmuştur.
 • Avrupa Hun Devleti’nin kurucusu “BALAMİR” dir.
 • ULDIZ, Atilla’nın son zamanlarına kadar takip edilecek Hun dış siyasetinin esaslarını tespit etmişti. Buna göre; Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak, Batı Roma ile iyi münasebetler kurulacaktı.
 • Rua’da Uldız’ın belirlediği Hun dışı siyasetini uyguladı. Bizans üzerine sefere çıkarak Bizans’ı yıllık vergiye bağladı.

ATİLLA

Atilla

 • Avrupa Hun Devletinin en parlak ve en güçlü dönemi Atilla dönemidir. (Atilla, memleketi, büyük kardeşi “BLEDA” ile birlikte devralmıştır)
 • MARGOS (KONSTANTİNA) BARIŞI 434: Bu antlaşma ile Bizans, yıllık vergiye bağlanmıştır.
 • Margos Antlaşmasının şartlarını yerine getirmeyen Bizans üzerine I. Balkan seferi (442) ve II. Balkan seferi (447) düzenleyen Atilla, Bizans’ı yenilgiye uğratmıştır. ANATOLİOS BARIŞI (Antlaşması) ile Bizans, ağır vergiler ödemek zorunda bırakılmıştır.
 • Atilla, Bizans üzerinde egemenlik kurduktan sonra, Batı Roma üzerine yürümüştür. Önce GALYA (FRANSA) ardından İtalya seferlerini düzenleyerek Batı Roma’yı kendisine bağlamak istemiştir. Ancak, Atilla, Papa’nın, Roma İmparatorluğu ve Hıristiyan dünyası adına af dilemesi üzerine geri dönmüştür.
 • Atilla’nın ölümünden sonra, yerine geçen çocukları, devletin bütünlüğünü koruyamamışlardır. Hun Devleti, kendisine bağlı toplulukların ve Bizans’ın saldırılarıyla yıkılmıştır. (469) IV. Y.y. başlarından itibaren Hunlar, Hıristiyanlığı kabul etmeye başlamışlar ve zamanla ulusal kimliklerini kaybetmişlerdir.
 • UYARI: Avrupa Hun Devleti, Bizans’la savaşan ve barış yapan ilk Türk devletidir.

Avrupa Hunlarının Özellikleri

 1.  Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.
 2.  Kavimler göçüyle Avrupa’ya gelen Türk boylarına yol gösterici olmuştur.
 3.  Orta ve Doğu Avrupa’ ya hakim olmuşlardır.
 4.  Balkanların, Germen kavimleri tarafından istilasına engel olmuşlardır.
 5.  Avrupa Hunları, Bulgarların ve Macarların oluşumunda da etkili olmuşlardır.

Leave A Reply