Avrupa’da Yer Alan Dağlar

0
Advertisement

Avrupa kıtasında yer alan belli başlı dağlar ve bu dağ ya da dağ sıralarının isimleri ve genel bilgiler.

Romanya Karpat Dağlarından bir görünüm

Romanya Karpat Dağlarından bir görünüm

Avrupa, yeryüzündeki anakaralar (kıtalar) arasında, büyüklük bakımından, Asya, Afrika, Amerika’dan sonra, dördüncü gelir. Ondan daha küçüğü, Okyanusya (Avustralya) ile Antarktika (Güney Kutbu) dur.

Avrupa, Asya’nın batıya doğru uzanmış bir yarımadası gibidir. Hazar Denizi’nden Kuzey Buz Denizi’ne kadar uzanan Ural Dağları Avrupa’yı Asya’dan ayırır. Avrupa, güneydoğuda Kafkas Dağları, Karadeniz, Marmara Denizi, Boğazlarla sınırlanır. Bütün güneyini Akdeniz kuşatır. Batısıyla kuzeybatısında Atlas Okyanusu, kuzeyinde de Kuzey Buz Denizi vardır. Yüz ölçümü 10.000.000 kilometrekare kadardır.

AVRUPA’NIN DAĞLARI

Avrupa’nın dağları pek yüksek değildir. İskandinavya’yı saymazsak, Avrupa’nın hemen bütün kuzeyi ile doğusu ovalarla kaplıdır denebilir.

Avrupa’nın başlıca dağları şunlardır: Karpatlar, Apenninler, Balkan Dağları, Alp Dağları, Pireneler, İskandinavya Alpleri, Kafkas Dağları, Ural Dağları.

Advertisement

Karpatlar, Romanya’dan başlayarak, kuzeybatıya doğru uzanırlar. Bu dağların en yüksek yeri, 2600 m.’dir.

Apenninler bütün İtalya’yı kaplarlar. Apenninler’in en yüksek yeri Gran Sasso Tepesi’dir (2.921 m.). Vezüv Yanardağı da bu dağ dizisindedir.

Balkan Dağları bütün Balkan Yarımadası’nı kaplarlar. En önemlileri Dinar Alpleri (en yüksek yeri 2.534 m.), Pindus Dağları, Rodop Dağları’dır.

Alp Dağları güney Avrupa’yı kaplayan dağların düğüm noktasıdır. Alpler, İsviçre’yi, İtalya’nın kuzey kesimini çepeçevre kaplarlar. Avrupa’nın en yüksek tepesi olan Mont Blanc (4.810 m.) da bu dağların batı kesimindedir.

Pireneler Fransa’yı İber Yarımadasından ayırırlar. Pireneler’in en yüksek yeri Aneto Tepesi’dir (3.404 m.).

İskandinavya Alpleri’nin yüksekliği 2.500 metreyi geçmez. Bu dağların Atlas Okyanusu’na bakan yamaçları fiyort denilen çok girintili-çıkıntılı koylarla doludur. Üzerlerinde Buzul Çağı’ndan kalma göller de vardır.

Advertisement

Kafkas Dağları Hazar Denizi ile Karadeniz arasında uzanırlar. Kafkas Dağları’nın en yüksek yeri Elbruz Dağı’dır (5.630 m.).

Ural Dağları Avrupa’yı Asya’dan ayırırlar. Kuzey Buz Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar uzanırlar. En yüksek yeri Tolopsis Tepesi’dir (1.688 m.).


Leave A Reply