Avrupa’daki Gelişmelerin İhtilallerin Osmanlı’ya Etkileri

0

Avrupa’da Fransız İhtilali ile birlikte başlayan gelişmelerin Osmanlı Devletine olan etkilerinin ne olduğunu maddeler halinde anlatan yazımız.

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda geleneksel ıslahatlarla eski gücüne kavuşmaya çalışmış,

Bu gerçekleşmeyince, XVIII. Yüzyılda batının varlığını ve üstünlüğünü kabullenmiş, Avrupa’daki gelişmelerin etkisinde kalmıştır.

1. Osmanlı Devleti en çok XVIII. Yüzyılda askerlik ve bilim alanındaki gelişmelerden etkilendi.

– Topçu ve humbaracı ocaklarının açılması

– Ordunun modernleştirilmeye çalışılması

– Matbaanın açılması

– Çeviriler yapılması

bu etkilenmenin sonucudur.

2. Osmanlılar, Avrupa’daki siyasal gelişmeleri izlediler ve kuvvetler dengesindeki yerlerini korumaya çalıştılar, İsveç ve Prusya ile ittifak kurarak Rusya’nın güneye inmesini engellemeye çalıştılar.

3. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ni en çok etkileyen siyasal olay Fransız İhtilali oldu.

Bu ihtilalin olumsuz etkisi, milliyetçilik hareketlerinin başlaması ile birçok isyanın çıkmış olmasıdır.
Olumlu etkisi ise;

– Aydınların Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmesi

– Padişahın egemenlik haklarının sınırlandırılması

– Yargı güvencesinin sağlanmasıdır.

Tanzimat ve Islahat hareketleri, I. ve II. Meşrutiyet Jön Türklerin ortaya çıkışı, Fransız İhtilali’nin etkisiyle gerçekleşmiştir.

4. Avrupa’daki ekonomik gelişme, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. Kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı pazarı Avrupa’dan gelen mallarla doldu. Yerli üreticilerin bu mallarla rekabet edemeyişi, birçok el tezgâhının ve küçük işletmenin ortadan kalkmasına yol açtı.

5. Türk mimarisi Avrupa’da görülen “Barok Üslubu”ndan etkilendi ve orijinal eserler meydana getirildi.

6. Avrupa’daki gelişmeler daha çok Osmanlıların zararına oldu. Osmanlı Devleti, giderek Avrupalı devletlerin egemenliği altına girdi. Osmanlı Devleti’nin çöküşü hızlandı.


Leave A Reply