Avrupa’daki Nehirler

0

Avrupa kıtasında yer alan nehirlerin haritası ile Avrupa kıtasında yer alan en önemli nehirler hakkında coğrafi bilgilerin yer aldığı yazımız.

Avrupa Nehir Haritası

Avrupa’nın nehirleri de kendi yüzölçümüne uygun olarak, başka kıtalarınkine göre küçüktür. Örneğin bu kıtanın en uzun nehri olan Volga’nın uzunluğu kuzey Amerika’daki Mississippi-Missouri sisteminin yarısından ancak biraz fazladır. Kuzey-doğu Avrupa’daki Valday Yaylası’ndan doğan Volga doğu yönünde akarak Hazar Denizi’ne dökülür.

Avrupa kıtasının diğer önemli nehirleri Karadeniz’e akar. Bunlar Tuna, Dinyestr, Dinyepr, ve Don nehirleridir. Tuna Almanya’dan doğarak Macaristan ve Balkanları sular, Bulgaristan’la Romanya arasında sınır teşkil ettikten sonra Romanya’nın kuzeyinden Karadeniz’e dökülür. Dinyestr ile Dinyepr nehirleri ise Rusya topraklarından doğar, kuzey ve kuzey-batı yönünden Karadeniz’e dökülürler.

Avrupa‘nın batı kesimindeki önemli nehirlerden Ren ile Elbe Kuzey Denizi’ne, Sen de Manş Denizi’ne dökülür. Polonya topraklarını sulayan Vistül Baltık Denizi’ne akar. Güneye akan nehirlerin en önemlileri Po ve Ron nehirleridir. Bunlardan Ron Fransa kıyılarından Akdeniz’e, Alp Dağlarından doğan Po da Adriya Denizi’ne dökülür.

Avrupa’nın diğer önemli nehirleri Kuzey Buz Denizi’ne dökülen Peçora, Dvina, Baltık Denizi’ne dökülen Oder, Kuzey Denizi’ne dökülen Weser ve Meuse’dür. Fransa’da akan Loire nehri de Atlas Okyanusu’na dökülür. Peçora nehri Ural Dağları’ndan çıkar, 1789 km. uzunluğundadır. Havzasında petrol ve maden kömürü elde edilir. Dvina nehri daha doğudadır. O da Peçora gibi kuzey yönünde akar,

Beyaz Deniz’e dökülür. Uzunluğu 1.293 km’dir. Ural nehri, Ural Dağlarından çıkar, güneye doğru akarak Hazar Denizi’ne dökülür.


Leave A Reply