Avustralya Ekonomisi

0

Avusturalya’da bulunan doğal kaynaklar, ekonomik durumu, geçim kaynakları, hayvancılık, balıkçılık, tarım, yeraltı zenginlikleri ile ilgili bilgi.

Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Avustralya, gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Büyük bir kesiminde çöl iklimi etkili olmasına karşın, tarımsal üretimde ileri bir aşamaya gelinmiştir. Ancak, ülkenin en etkin ve hızlı gelişen sektörü yapım endüstrisidir.

Tarım: Tarım tekniği oldukça ileri olan ülke, dünya tahıl dışsatımında dördüncü sırada yer alır, yine dünya yün dışsatımının yarısından çoğunu gerçekleştirir. Kuraklığın etkili olması, işgücünün sınırlılığı nedeniyle ücretlerin yüksek düzeyi Avustralya tarımında makineleşmeyi zorunlu kılmış, bu ulâşım da yüksek bir üretkenlik sağlamıştır. Avustralya’da tarımsal üretimin temelini tahıllar oluşturur. Kuzey ve güneydoğuda, daha ılıman iklimli kıyı kesimlerinde şekerkamışı ve pirinç üretilir. Çeşitli büyüklükteki 170 bin çiftlik (hayvan çiftlikleriyle birlikte), ülke yüzölçümünün % 64’ünü kaplar. Tanm alanlarının 1/9’unu otlaklar oluşturur. 8.9 milyon hektar alan buğday ekimine ayrılır. Öteki ekim alanlarında; şekerkamışı, arpa, yulaf, pirinç, yetiştirilir. Bağcılık sınırlı (57 bin hektar) olmakla birlikte, verim yüksektir.

Hayvancılık ve Balıkçılık: Hayvancılık alanında, hem yün hem süt ve et veren yeni cinsler yetiştirilir, ancak dışsatıma dayalı bu yetiştiricilik, dünya fiyatlarındaki değişmelerden büyük ölçüde etkilenir. Yün üretiminde yüksek verimli bir cins olan merinosun kıtaya getirilmesi, koyunculuğun gelişmesinde etkili oldur ancak 19. yüzyılın son on yılında gerçek dünya fiyatlarındaki düşmeler, gerekse uzun süren kuraklığın neden olduğu bunalım sonucu ülkedeki koyun sayısı 106 milyondan 3 milyona düştü. Daha sonra yeniden artış gösteren koyun sayısı günümüzde 150 milyondur. Koyunun yanı sıra sığır, domuz yetiştiriciliği ve kümes hayvancılığı da önemlidir.

Hayvancılık etkinliklerine karşın, balıkçılık için gelişmişlikten söz edilemez. Son yıllarda, kabuklu deniz hayvanları ve inci kültürüne ağırlık verildi. Günümüzde dünya yün üretiminin 1/3’e yakın bir bölümünü Avustralya üretir; bunun yanı sıra balıkçılık, doğal ve kültürü yapılan inci çıkarımı, balina ve dışsatıma yönelik kabuklu deniz hayvanları avcılığı yapılır.

Doğal Kaynaklar: Avustralya’da, önemli bir bölümünü, işletilmeye uygun yatakların oluşturduğu çok sayıda maden kaynakları vardır. Dünya boksit üretiminde ilk sırayı almasının yanı sıra; uranyum, kömür, bakır filizi, kurşun, linyit, altın, kalay, demir filizi, çinko, petrol öteki önemli doğal kaynaklardır. ABD, Japonya ve bazı Avrupa şirketleri bu zengin kaynakların işletilmesine büyük ilgi göstermektedir. Japonya’mn aldığı demir ve boksit filizlerini işlemek ve değerlendirmek için; Glodstone ve Geelong’da büyük alüminyum fabrikaları, ayrıca bakır arıtma kuruluşları, manganez ve ferro-manganez fırınlan kuruludur.


Leave A Reply