Avustralya’nın Doğal Zenginlikleri

0

Avustralya’nın doğal zenginlikleri ile ilgili olarak genel bilgiler. Avustralya’da hangi madenler çıkmaktadır? Hangi hayvanlar yaşar?

avustralyaHayvanlar: Avustralya’nın Asya kara kitlesinden ayrılması bundan yüzbinlerce yıl önce oldu. O devirlerde dünyadaki bitki ve hayvanların gelişmesi bugünkü durumunda değildi; daha ilkeldi. Büyük kıtalarda bunlar daha fazla gelişmek imkânını buldular. Avustralya gibi bütün kıtalarla ilgisi kesilmiş bir yerde ilkel tipler yaşamakta devam etti, yahut kendilerine has bir gelişme gösterdiler. Bu bakımdan, Avustralya’da çok değişik hayvanlara raslanır.

Kıtaya ilk gelenlerin rasladıkları en gelişmiş memeli hayvan «dingo» idi. Dingo Avustralya’ya has yabani ve yırtıcı bir köpektir. Avustralya’daki hayvanların çoğu yavrularını özel ceplerinde taşırlar. Yerli kedilerin bile yavrularını taşımak için cepleri vardır. Cepli fareler ve köstebekler de çoktur. Avustralya’daki cepli hayvanların en tanınmış kangurudur. Dünyanın her yanındaki hayvanat bahçelerinde bu hayvanları görmek mümkündür.

Avustralya’da sık sık raslanan hayvanlardan biri de «koala» dır. Küçük bir ayıya benziyen bu hayvanın en büyük özelliği üzgün olduğu zaman ağlamasıdır. Koala sadece okaliptüs yaprağı yer, hiç su içmez. «Uçan falanger» denilen hayvan da, ağaçtan ağaca bir planör gibi süzülebilir.

Avustralya’daki en acayip hayvanlardan biri de «monotremata» dır. Bu hayvan kuş gibi yumurtlar, fakat memelidir, yavrularını emzirerek büyütür. Gene Avustralya’ya has hayvanlardan biri de ördek gagalı «platipus» tur. Bir çeşit kirpi olan «ekidana», «kulka-burra», «vombat» ve «bandibut» da Avustralya’nın ilgi çekici hayvanlarındandır.

Bitkiler: Avustralya bitki bakımından zengin değildir. Ormanlar adanın yüzölçümünün ancak yüzde bîrini kaplar, bunlar da en çok doğudaki yaylalarda bulunur. Ağaç çeşitleri birkaç cinsi geçmez. Genel olarak, batı bölgesinin dışında, bütün kıyılarda okaliptüs ağaçlarına raslanır. İçerilere gidildikçe bunların yerini akasya ağaçları alır. Bu iki tip ağacın yüzlerce çeşidine raslamak kabildir. Sulak bölgelerde dev gibi büyüyen okaliptüsler kurak yerlerde bodur birer ağaç halinde kalırlar.

Madenler: Avustralya maden bakımından çok zengindir. Zengin demir ve altın madenleri vardır. Avustralya’da altın ilk defa 1851′ de bulunmuş, o sıralarda 437.655 olan nüfus sekiz yıl içinde iki katına çıkmıştır. Avustralya maden kömürü bakımından da zengindir; kurşun ve çinko da çıkar.

Artezyen Kuyuları:
Avustralya’da yerleşenler iç bölgenin korkunç kuraklığını yer yer yenmeyi başardılar; çünkü bu bölgede artezyen kuyusu açmaya elverişli alanlar vardır. Avustralya’daki artezyen alanının yüzölçümü 2.000.000 km. kareyi geçer. Bu su sayesinde hayvan besleme işi kolaylaşmıştır. Bazı bölgelerde artezyen suları kilometrelerce uzağa borularla iletilir. Bazı artezyen kuyularının derinliği 1.800 metreyi bulur.


Leave A Reply