Avustralya’nın Tarihi (Kısaca)

0

Avustralya’nın tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Avustralya kıtasını ilk kim bulmuştur ve ilk insanlar nasıl ve neden buraya gelmişlerdir.

avustralyaAvustralya’yı ilk gören Avrupalı’nın kim olduğu bilinmiyor. Bunun Hollandalı kaptan William Jansz, yahut bîr İspanyol denizcisi olması muhtemeldir. Yalnız, XVII. yüzyılda yaşamış olan bu gemicilerden ikisi de asla yeni bir ülkeye ayak bastıklarını anlayamamışlardır. Ondan sonra 50 yıl içinde Hollandalılar Avustralya’nın çıplak batı bölgesini ve kuzey kıyılarını dolaştılar. O zamanlar bu kesime Yeni Hollanda adını takmışlardı.

Willîam Dampier adında bir İngiliz korsanı 1688 yılında Avustralya’nın batı kıyılarına çıktı. Kaptan James Cook 1770 yılında verimli doğu kıyılarına ayak bastı. Burası o tarihe kadar incelenmemişti. Kaptan Cook, ilk olarak ülkenin doğu bölgesinde İngilizlerin hak sahibi olduklarını iddia etti, bu kesime New South Wales adını verdi.

Amerikan İhtilâlinden sonra İngilizler mahkûmlarını Amerika’ya gönderemez oldular. İngiltere’deki hapishaneler gittikçe kalabalıklaşmaya, başladı. 1787 yılı mayısında İngiltere’den 11 gemiye doldurulan 1.500 kişi Avustralya’ya gönderildi. Bunlardan 800’ünü mahkûmlar teşkil ediyordu. 1788 yılının ocak ayında Avustralya’ya varanlar burada son derece büyük güçlüklerle karşılaştılar, yıllarca İngiltere’den yiyecek gelmesini beklediler. Zamanla tahıl yetiştirmek zorunda kaldılar. 1800 yılında bu İngiliz kolonisinin nüfusu 5.000’i bulmuştu. Bunlar çok geçmeden koyun yetiştirmeye de başladılar, böylece Avustralya’nın başlıca zenginlik kaynağı doğmuş oldu.

Öte yandan, Matthew Flinders adında genç bir deniz subayı adanın kıyılarını dolaşmıştı (1801-3). Buraya Lâtince «güney ülkesi» anlamına gelen «Terra Australis» sözünden «Australîa» denilmesini teklif etti. Zamanla Yeni Holânda adının yerini Avustralya aldı. Başka seyyahlar da ülkenin iç taraflarının lında İngilizler bütün adanın kendilerine ait ka bölgelere de yerleşildi, nihayet 1892 yı haritasını çıkardılar.. Yavaş yavaş daha baş olduğunu ileri sürdüler. Çok geçmeden göç hareketi hızlandı. Kendi istekleriyle gelenlerin sayısı mahkûmları geçti, büyük şehirler kurulmaya başlandı.

1581’de New South Wales ve Victoria’da altının keşfi Avustralya’ya akını büsbütün hızlandırdı. On yıl içinde buranın nüfusu 400.000’den 1.500.000’e çıktı. İlk göçmenler arasında binlerce Çinli de bulunuyordu.

1900 yılında Avustralya’daki koloniler savunma ve göç hareketini düzenlemek maksadı ile federal bir anayasa hazırladılar. İngiltere parlamentosu anayasayı kabul etti, ondan sonraki yıllarda da Avustralya’nın Britanya Milletler topluluğuna dahil bir devlet olduğu ilan edildi.


Leave A Reply