Avusturya’nın Coğrafi Durumu

0
Advertisement

Bir Orta Avrupa devleti olan Avusturya’nın coğrafi durumu ile ilgili bilgiler. Avusturya’nın dağları, nehirleri, gölleri ve iklimi hakkında bilgi

Avusturya BayrağıDağlar. — Avusturya Avrupa’nın en dağlık bölgelerinden biridir. Memleketin yarısından çoğunu Alp Dağları kaplar. Doğu Alpler, yüksekliklerini gittikçe kaybederek, Viyana’ya kadar uzanır. Memleketin batı kesiminde dağlar daha sarptır. Buralarda yüksekliği 4.000 metreye yaklaşan tepelere rastlanır. Brenner Geçidi, Avusturya’nın güneybatısında, İtalya sınırındadır. Memleketin batısındaki dağların en yüksek yeri Gross Glockner (3798 m.) tepesidir. Diğer önemli tepeler Wildspitze (3.774 m.) ve Piz Bruin’ dir. Bu kesimde birçok buzul da vardır. Bunların en önemlisi Gross Glockner tepesinden başlayan Pasterz Buzulu’dur.

Dağlardaki devamlı kar sınırı 2.100 metrede son bulur. Bunun altında otlaklar ve ormanlar başlar. Bu kesimlerde köylere ve birbirinden uzak çiftliklere rastlanır. Avusturya dağlarında kayak sporlarının yapıldığı büyük spor ve eğlence merkezleri vardır. Buraları Avrupa’nın dinlenme yerlerinin başında gelir.

Nehirler. — Avusturya’yı sulayan en önemli nehir Tuna’dır. Tuna kuzey-batıda Almanya’dan gelir, Avusturya’nın kuzey kesimini bir uçtan bir uca geçtikten sonra Çek Cumhuriyeti-Macaristan sınırı boyunca Avusturya topraklarından çıkar. Tuna’nın güney kolu olan Drava nehri de Avusturya’dan doğar, memleketin güneyini sular.

Göller. — Avusturya’da önemli bir göl yoktur. Memleketteki göllerin en büyüğü Macaristan’la Avusturya sınırındaki Neusiedler Gölü’dür. Kuzey-batıda da önemsiz birkaç göl vardır.

Advertisement

İklim. — Arazinin durumu Avusturya ikliminde büyük değişikliklere yol açar. Ancak, yüksek bölgelerin iklim özelliklerinde bir benzerlik vardır. Bunun dışında memleketin topografya durumuna göre çeşitli iklim özellikleri görülür.

Genel olarak Avusturya’nın Akdeniz iklimi etkisinde bulunduğunu söyliyebi liriz. Orta kesimlerde yıllık sıcaklık ortalaması 8-9° dir, hiçbir mevsimde en yüksek sıcaklık 20° yi geçmez. Yağışlar daha çok yazın olur. Tuna ovasında yaz aylarında şiddetli fırtınalar görülür.


Leave A Reply